XXVIІ позачергова сесія Городоцької районної ради VII скликання

Додатки: Р1 Порядок денний, Р2 Про стан злочин.коруп. на тер.району, Програма протидії тероризму на 2019 рік, Р3 Про вик. район.бюдж. за І кв. 2019 р, Звіт про вик. район.бюдж. за І кв. 2019 р, Р4 Про внес. змін до Прог.КНП ГРЦМСД, Додаток 1 зміни до Прогр. КНП ГРЦМСД, Р5 Про внес.змін до фін.пл.КНП Гор.РЦП МСД, Р6 Про внес. змін до Прог.КНП Cтом.полік., Додаток до Прог. підт. КНП ГРСП_стомат.2019 рік, Р7 Про зат.Прог.роз.з.д.уч.АТО гаражі, Прог.роз.з.д.уч.АТО гаражі, Р8 Про зат.Програми експ.г.оціню Чер.гаражі, ПРОГРАМА оцінки майна на 2019, Р9 Про внес.доп.Прог.комп.роз.терит.2017-20р., Р10 Про зат.Прог. протидії тероризму на 2019 рік, Р11 Про уточ.район. бюдж. на 2019 р., Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7, Додаток 8, Додаток 9, Р12 Про доз. на прв.інвент.земель гаражі Черляни, Р13 Про зат.т.д.землу.вул Авіац.123, 124, Р14 Про над.доз.на роз.проек.земл.Мотиці, Р15 Про над.доз.на роз.проек.земл.Чулач, Р16 Про зат. прое.земл.Шимчаку, Р17 Про над доз.Слюсар роз.схем.споруди, Р18 Про над.доз.на виг.проек.земл.Cкомаров.О.В., Р19 Про над.доз.на виг.проек.земл.КПП ЦЕНТР, Р20 Про внес.змін до р.675 Дорожні знаки, Р21 Про доз. на поділ зем.діл.під гар. в Черлянах, Р22 Про над доз.Палюзі роз.схем.споруди, Р23 Про зат.проек.земл. Пер.Плю, .2 га, Р24 Про зат.проек.земл. Пер.Плю,0,92 га, Р25 Про перед.Катер.ЗОШ Бучал.ср, Р26 Про перед.Путят.ЗОШ Мил.ср, Р27 Про внес.змін. про ліквід.Город.вечір.школи