Проєкти рішень XXIX чергової сесії Городоцької районної ради VII скликання

Додатки: Р Порядок денний, Р Про вик. Пграми Питна вода України, Р Про вик. прог.Молодь Город. за 2018 р, Р Про вик. прог.підт.учас.АТО за 2018 р, Р Про вик. прог.фіз.куль.спорту за 2018 р, Р Про вик.район.бюдж.за І півр. 2019, Півріччя 2019 звіт, Р Про внес. змін до Прог. Первин.Ніканор., Р Про внес. змін до р. РР 691 Пр Первин.Ніканор., Р Про внес. змін до Прог.прот.заходів, Р Про внес.зм.до ріш.660 позашкіл.освіта, Р Про внес.змін до фін.пл.КНП Гор.РЦП МСД, Р Про внесзмін до ріш. по гаражах Авіац., Р Про внесзмін до ріш. по землі Угрів.с.р., Р Про внесзмін доПрог.мат.допом.2019, Р Про доз.на поділ зем.діл.Палюзі, Р Про доз.на поділ зем.діл.під гар.Черлянах, Р Про зат. прое.земл.Мотиці Ю.Ю., Р Про зат. прое.земл.Чулачу І., Р Про зат.ек.г.оц.з.д.Мотиці Ю. Черляни, Р Про зат.проек.земл. Пер.Плю, .2 га, Р Про зат.Стауту Мильчицьк. ЗЗСО І-ІІ ст., Р Про зат.тех.док. обс.кооп.Кардан.гараж., Р Про зат.тех.док..земл.Cкомаров.О.В., Р Про зат.тех.док..земл.КПП ЦЕНТР, Р Про над безоп.ком.прим. Освіти, Р Про над. в Оренду шкіл. буфетів, Р Про над. в оренду прим.Градівської ЗОШ, Р Про над. доз.Гор.ЦПМСД укл.угоди орен., Р Про під.звер.ЛОР про продаж землі, Р Про підтримку заяв ЛОР, Р Про списання автомобіля, Р Про ств.групи продовж. дня Род.ЗОШ, Р Про уточ.район.бюдж. на 2019 р., додаток1, додаток 2, додаток 3, додatok 4 трансферти, додаток 5 програми, додаток 6 бюджет розв., Додаток розпорядження 7, Р Допомога громадянам