XIX сесія Городоцької районної ради VII скликання (20 квітня 2018р)

Додатки: Р1 Порядок денний, Р2 План роботи р.р.на ІІ,III, ІV кв. 2018 року, Р3 Про стан злочин.коруп. на тер.району, Р4 Про Програму СЕК роз. на 2018 рік, Р5 Про Прог. бор. ОУН і УПА, Р6 Про Програму зайн.насел.2018-20, Р7 Про Програму Пожежн. на2018, Р8 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,військ., Р9 Про внес. змін до Прог.збер.кул.спад., Р10 Про внес. доп. до Прог.розв.терит., Р11 Про внес.змін доПрог.заб.жит.діт.сиріт, Р12 Про внес. зм.Прог.фіз.кул.спорту2018, Р13 Про внес. зм.Прог.енергозбереж.17-20р., Р14 Про вик. прог.фіз.куль.спорту за 2017 р., Р15 Про вик. прог.Молод.Город. за 2017 р., Р16 Про вик.Прог.фінан.учасн.АТО2017р, Р17 Про зат. прое.землеуст. Гладишу Д., Р18 Про пог.пр.земл. меж с.Родатичі, Р19 Про поділ зем.діл.Персп.Плюс, Р20 Про внес. змін до дод.ріш.614гаражі, Р21 Про зат.тех.док.Татарин.с.р. 43 га, Р22 Про зат.тех.док.Братков.с.р. 4 га, R23_Pro_zat.Prog_._fin.pid_._Stomat._polik..doc, Р24 Про затв. перед. акта Стомат.пол., Р25 Про перед.буд.дит.консул.Комар.м.р., Р26 Про затв.актів прийм-перд. осн.з.Великолюб.ОТГ, Р27 Про реорган.КЗ ГРР Гор.РЦП МСД, Р28 Про над.дозв.культ.на фін.музею Тершак., Р29 Про зат.Полож. про пров.конк. ІРЦ, Р30 Про над.дозв.спис.спорт.майд.ЗОШ №5, Р31 Про над.дозв.спис.спорт.майд.ЗОШ №4, Р32 Про реорган. Градівської ЗОШ !-ІІІ, Р33 Про реорган. Лісновиц. ЗОШ І-ІІ, Р34 Про реорг.Добрян. НВК 1-ІІІ ст., Р35 Про реорган. Татар. НВК 1-ІІ, Р36 Про ліквідацію Мостів.ЗОШ І ст., Р37 Про ліквід.Путят. ЗОШ І ст., Р38 Допомога громадянам, Р39 Про внес. змін до Інвес.Прог.2018, Р40 Про уточ.район.бюдж. на 2018 рік, Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6, Програма капіт. будівниц. 2018 р., Додаток до Інвес.прогр. на 2018 р., додаток 6 до уточ. район. бюджету, Р42 Про прип.повноваж.деп.Фещин, ПРОГРАМА соцекономрозв на 2018, ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРС ДИРЕКТОРА ІРЦ, Порядок проведення конкурсу ІРЦ працівників, проект рішення в рр про затвердження положення про ірц