ХХХІІІ сесія Городоцької районної ради VII скликання (18 червня 2020 року Рішення №850-882)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХХІІІ чергової сесії районної ради 18.06.2020р Результати голосування ХХХІІІ сесія 18.06.2020р
850 Р850 Порядок денний R850_Poryadok_denniy.doc
851 Р851 Про COVID-19 R851_Pro_COVID-19.doc
852 Р852 Про вик.район.бюдж. за І кв. 2020 р. R852_Pro_vik.rayon_.byudzh._za_I_kv._2020_r..doc
853 Р853 Про уточ. район.бюдж. на 2020 р. Додатки 2020, R853_Pro_utoch._rayon.byudzh._na_2020_r..doc
854 Р854 Про зат.екс.оцін авт.Нива Гор.р.р. R854_Pro_zat.eks_.ocin_avt.Niva_Gor.r.r..doc
855 Р855 Про спис. автом.ВАЗ Гор.Р.Р. R855_Pro_spis._avtom.VAZ_Gor.R.R..doc
856 Р856 Про повернен. автом. КНП Гор. ЦРЛ R856_Pro_povernen._avtom._KNP_Gor._CRL.rtf
857 Р857 Про внес.доп.Прог.комп.роз.терит.2017-20р. R857_Pro_vnes.dop_.Prog_.komp_.roz_.terit_.2017-20r..doc
858 Р858 Про внес. змін до Прог.КНП ГРЦМСД Додаток до ПРОГРАМА ЦПМСД 2020 р., R858_Pro_vnes._zmin_do_Prog.KNP_GRCMSD.doc
859 Р859 Про внес.змін до прог.КНП Стомат. Додаток 1 до Прог.КНП (стоматологія), R859_Pro_vnes.zmin_do_prog.KNP_Stomat..doc
860 Р860 Про зат.ек.г.оц.з.діл.CК БІЗНЕС КЛАС R860_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.dil_.CK_BIZNES_KLAS.doc
861 Р861 Про зат.ек.г.оц.з.діл.Грицак І.А. R861_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.dil_.Gricak_I.A..doc
862 Р862 Про проє.земус.Автопілот гаражі R862_Pro_proie.zemus_.Avtopilot_garazhi.doc
863 Р863 Про затв.проєк.землеу. гаражі АТО R863_Pro_zatv.proiek.zemleu._garazhi_ATO.doc
864 Р864 Про над доз. на роз.проек.земл.104 гр. гаражі R864_Pro_nad_doz._na_roz.proek_.zeml_.104_gr._garazhi.doc
865 Р865 Про внес.змін до р.704Слюсар R865_Pro_vnes.zmin_do_r.704Slyusar.doc
866 Р866 Про над.доз.на роз.проек.зем.Грибу r866_pro_nad.doz_.na_roz.proek_.zem_.gribu_.doc
867 Р867 Про над.доз.на роз.проек.зем.Титову R867_Pro_nad.doz_.na_roz.proek_.zem_.Titovu.doc
868 Р868 Про над.доз.на роз.проек.зем.Мисанець R868_Pro_nad.doz_.na_roz.proek_.zem_.Misanec.doc
869 Р869 Про над.доз.на виокр..зем.Гижко Г.А. R869_Pro_nad.doz_.na_viokr..zem_.Gizhko_G.A..doc
870 Р870 Про над.згоди обєдн. 5-ти зем.діл. R870_Pro_nad.zgodi_obiedn._5-ti_zem.dil_..doc
871 Р871 Про зат. прое.земл.Томашуку Т.М. R871_Pro_zat._proe.zeml_.Tomashuku_T.M..doc
872 Р872 Про зат. прое.земл.Губанову І.В. R872_Pro_zat._proe.zeml_.Gubanovu_I.V..doc
873 Р873 Про зат. прое.земл.Мормілю Ю.В. R873_Pro_zat._proe.zeml_.Mormilyu_Yu.V..doc