Звіт про виконання районного бюджету Городоцького району за І квартал 2020 року

Дохідна частина бюджету Городоцького району на 2020 рік затверджена в сумі 458991,2  тис. грн, з них доходи загального фонду в сумі 424646,3  тис. грн та доходи спеціального фонду в сумі 34344,9 тис. грн, в т.ч. дохідна частина районного бюджету на  2020 рік затверджена в сумі 363530,3 тис.грн, з них доходи спецфонду в сумі 16030,7 тис.грн та загального фонду в сумі 347499,6 тис.грн.

      Доходів загального фонду Городоцького району (без урахування міжбюджетних трансфертів)  станом на 01.04.2020 року надійшло на суму 57003,5  тис. грн, що становить 107,5 відсотки   до  плану за І квартал 2020 року (план –53046,9 тис.грн). Базової дотації  з державного бюджету одержано 3851,7 тис. грн, що становить 100 відсотків до  плану за І квартал  2020 року, медичної субвенції –10631,7 тис.грн та освітньої субвенції –31747,9 тис.грн, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я-2718,6 тис.грн.

       До загального фонду районного бюджету станом на 01.04.2020 року надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) на суму 34959,0 тис.грн, що становить 96,7 відсотки до плану за І квартал 2020 року (план –36169,4 тис.грн).

       Доходу від податку на  доходи фізичних осіб за І квартал 2020 року поступило 34724,0 тис. грн, що становить 96,5 відсотки до плану за І квартал 2020 року.

       По спеціальному фонду доходи району затверджено на 2020 рік в сумі 34344,9 тис.грн. Надійшло  доходів по спецфонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)-2942,2 тис.грн, з них власних надходжень бюджетних установ 2021,1 тис.грн.

      До районного бюджету надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) станом на 01.04.2020 року-1882,4 тис.грн, в тому числі-1846,0 тис.грн власних надходжень бюджетних установ.

       Виконання видаткової частини  районного бюджету Городоцького району за І квартал 2020 року  по загальному фонду  становить  86,4 відсотка до уточненого плану за даний період (уточнений план на рік 344 284.5 тис.грн,  уточнений план за  І  квартал 2020 року 92 958,8 тис.грн.) , касові видатки склали 80 302,3 тис.грн. Із загальної суми видатків на заробітну плату і нарахування на неї направлено 51 218,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 261 235,1 тис.грн., уточнений план за І квартал 2020 року 56 839,2 тис.грн. або 90,1 відсотка ,  на спожиті енергоносії направлено 2805,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 16 609,9 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 3561,1 тис.грн. або 78,8 відсотка, на оплату за продукти харчування направлено 550,8 тис.грн., при уточненому плані на рік  5169,8 тис.грн. та при уточненному плані на І квартал 2020 року 836,0 тис.грн. або 65,9 відсотка , за оплату на медикаменти направлено 4,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 76,1 тис.грн. та при уточненному плані на І квартал 2020 року 9,0 тис.грн. або 51,1 відсотка, на оплату предметів , матеріалів та інших послуг направлено кошти в сумі 11151,1 тис.грн.  при уточненому плані на рік 21114,3 тис.грн.  та уточненному плані  на за І квартал 2019 року  14706,5 тис.грн.  або 75,8  відсотка.

        На 2020 рік  з Державного бюджету передбачена базова дотація  в сумі 15406,7 тис.грн., з якої отримано районом за І квартал 2020 року 3851,7 тис.грн. або 25 відсотків від річної суми. Із передбаченої дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 2020 рік в сумі 10874,5 тис.грн. отримано за І квартал 2020 року кошти в сумі 2718,6 тис.грн.  Із передбаченої медичної субвенції з Державного бюджету на 2020 рік в сумі 10 631,7 тис.грн. отримано  за І квартал 2020 року кошти повністю. Із передбаченої освітньої субвенції з Державного бюджету на 2020 рік в сумі 147 878,2 тис.грн. отримано за І квартал 2020 року кошти в сумі 31 747,9 тис.грн. Із обласного бюджету передбачено субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (для утримання інклюзивно-ресурсного центру) в сумі 1237,6 тис.грн., отримано 184,5 тис.грн. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено з уточненням на 2020 рік кошти на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 671,4 тис.грн. , отримано за І квартал 2020 року 120,1 тис.грн. Із субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції отримано за І квартал 2020 року 1 155,0 тис.грн. із передбачених на рік 1 155,0 тис.грн. Із запланованої на 2020 рік субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 3 500,0 тис.грн. кошти у І кварталі 2020 року не надходили. Інших субвенцій з місцевих бюджетів отримано за І квартал 2020 року 62,0 тис.грн. із передбачених на рік 7662,9 тис.грн.

 

                        

Державне управління.

 

          На державне управління по загальному фонду бюджету Городоцького району направлено 1405.0 тис.грн. при уточненому плані на рік 6772,0 тис.грн. та уточненому плані на І квартал 2020 року 1726,5 тис.грн. або 81,4 відсотка . На утримання 1 установи місцевого самоврядування направлено 1270,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 6 000,0 тис.грн. та уточненому плані на І квартал 2020 року 1500,0 тис.грн. або 84,7 відсотка, в т.ч. на виплату заробітної плати і нарахування на неї направлено 1 213,7  тис.грн. при уточненому плані  на рік 5 269,0 тис.грн. та уточненому плані на І квартал 2020 року 1240,8 тис.грн. або 97,8 відсотка, на оплату за енергоносії направлено 42,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 345,0 тис.грн. та  уточненому плані на І квартал 2020 року 202,2 тис.грн. або 20,9 відсотка, на оплату послуг і придбання матеріалів (поточний ремонт обладнання, приміщень, інвентаря та інших крім  комунальних) направлено 18,8 тис.грн. при уточненому плані  на рік 568,4 тис.грн. та уточненому плані на І квартал 2020 року 43,4 тис.грн. або 43,3  відсотка.

      На іншу діяльність у сфері державного управління направлено 134,4 тис.грн. при уточненому плані  на рік 772,0 тис.грн. та уточненому плані на І квартал 2020 року 226,5 тис.грн. або 59,3  відсотка. У тому числі на утримання трудового архіву використано кошти в сумі 61,0 тис.грн. при уточненому плані на 2020 рік 282,0 тис.грн. , передбачені видатки районній раді на програму щодо організації та проведення протокольних і масових заходів в сумі 140,0 тис.грн. на рік , за І квартал 2020 року використано 22.2 тис.грн. ,  по програмі сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Городоцькому районі на 2018-2020 роки. передбачено на рік 350,0 тис.грн., за І квартал 2020 року використано 51,2 тис.грн.

 

                                                       Освіта .

 

            На  утримання установ освіти районного бюджету використано 49792,2 тис.грн. при уточненому плані на рік  261090,4 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року  58026,4 тис.грн. або 85,8 відсотка. На оплату за нараховану заробітну плату і нарахування на неї працівникам освіти направлено кошти в сумі 45103,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 230332,1 тис.грн. та при уточненному плані на І квартал 2020 року 50107,5 тис.грн. або 90,0 відсотків. На оплату за продукти харчування  направлено 550,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 5169,8 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 836,0 тис.грн.або 65,9 відсотка, на оплату за енергоносії направлено 2493,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 14706,3 тис.грн. та  уточненому плані на І квартал 2020 року 2859,9 тис.грн. або 87,2 відсотка , на оплату інших товарів і послуг (поточний ремонт обладнання, приміщень, інвентаря та інших крім  комунальних) використано   кошти в сумі 1618,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 10712,4 тис.грн. та при уточненному плані на І квартал 2020 року 4196,0 тис.грн.  або 38,6  відсотка.

         По спеціальному фонду по галузі освіти проведено видатки в сумі 749,7 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях  на рік 9917,3 тис.грн.  або 7,6 відсотка. На заробітну плату і нарахування на неї направлено 38,8 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях  523,3 тис.грн. На придбання обладнання направлено 8,4 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях  3301,7 тис.грн. , на продукти харчування направлено 672,6 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях  на рік 6057,3 тис.грн., на інші поточні видатки направлено 29,9 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях  на рік 34,9 тис.грн.

 

Охорона здоров’я.

 

        На утримання установ охорони здоров'я по загальному фонду направлено 21027,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 31578,4 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 22647,8 тис.грн. або 92,8 відсотка . У тому числі на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет направлено 381,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 555,0 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 382,0 тис.грн. або 100 відсотків .

        По спеціальному фонду  охорони здоров’я за І квартал 2020 року    направлено 2163,9 тис.грн. при уточненному плані на рік 4146,4 тис.грн. або 52,2 відсотка.

 

Соціальний захист

   

         На утримання установ соціального захисту направлено по загальному фонду направлено 2522,8 тис.грн. при  уточненому плані на рік 15059,5  тис.грн. та уточненому плані на І квартал 2020 року в сумі 3214,7  або 78,5 відсотка. На виплату допомог, доплат направлено згідно розпоряджень  голови райдержадміністрації  та райради кошти в сумі  239,7 тис.грн. при уточненному плані на рік 1390,7 тис.грн. та при уточненному плані на І квартал 2020 року 399,1 тис.грн. або 60,1 відсотка.

           На утримання територіального центру направлено 1773,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 9948,1 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 1890,8 тис.грн. або 93,8 відсотка, центру служб для молоді направлено 290,6 тис.грн. при уточненому плані  на рік 1406,2 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 403,9 тис.грн. або 71,9  відсотка. По спеціальному фонду територіальним центром використано 14,9 тис.грн. (на придбання матеріалів – 7,7 тис.грн., інші виплати населенню – 7,2 тис.грн.) при річному плані 140,8 тис.грн. та центром служб для сім»ї, дітей та молоді  використано 2,6 тис.грн. на оплату за енергоносії при річному плані 120,0 тис.грн.

           На надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд  направлено 124,9 тис.грн. при  уточненому плані на рік 1498,3 тис.грн. та уточненому плані на І квартал 2020 року в сумі 293,6  або 42,5 відсотків . По КПК 0813180 надаються інші пільги (крім ветеранів війни  і праці, внутрішніх справ та військової  служби) та пільги сім»ям Героїв Небесної Сотні (субвенція з обласного бюджету) на житлово-комунальні послуги проведено видатків в сумі 21,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 178,2 тис.грн.та уточненному плані на І квартал 2020 року 56,3 тис.грн. або 37,8 відсотків  .

        На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги по КПК 0813160 використано у І кварталі 2020 року 53,4 тис.грн. приплані на рік 360,0 тис.грн.

       По КПК 0813140 заплановано видатки на оздоровлення дітей  в сумі 138,0 тис.грн, за І квартал 2020  року  кошти не використовувалися.

       По КПК 0213133 передбачено на інші заходи та заклади молодіжної політики 90,0 тис.грн. , за І квартал 2020  року кошти не використано .

        По КПК 0213192 заплановано надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів  , кошти за І квартал 2020  року використано в сумі 19,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 50,0 тис.грн..

 

Культура і мистецтво.

 

         На утримання установ культури і мистецтва району направлено протягом І кварталу 2020  року кошти в сумі 2884,9 тис.грн. при уточненому плані  на рік 16925,2 тис.грн. та при уточненному плані на І квартал 2020  року 3559,7 тис.грн.   або 81,0 відсотка. На заробітну плату і нарахування на неї направлено 2666,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 14158,3 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 3063,2 тис.грн. або 87,1 відсотка, на енергоносії направлено 181,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 1109,7 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 372,4 або 48,6 відсотка .

     По спеціальному фонду направлено  87,0 тис.грн. при уточненому плані на рік  362,8 тис.грн. або 24,0 відсотка до року, з них на придбання обладнання 75,1 тис.грн.

                                   

Фізична культура та спорт .

 

         На  фізкультуру і спорт направлено 334,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 1751,4 тис.грн. та при уточненному плані на І квартал 2020 року 436,1 тис.грн. або 76,7 відсотка , в тому числі  на проведення заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту кошти  використані в сумі 18,6 тис.грн. при уточненому плані   на рік 200,0 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 65,0 тис.грн. або 28,6 відсотка . По утриманню ДЮСШ при райво направлено 251,3  тис.грн при уточненому плані на рік 1261,4 тис.грн. та уточненному плані на І квартал 2020 року 261,1 тис.грн. або 96,2 відсотка . На фінансову підтримку спортивних організацій кошти у І кварталі 2020р.  направлено в сумі  64,6 тис.грн. при уточненому плані на рік 290,0 тис.грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

У районнмуо бюджеті передбачено кошти для придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства у загальній сумі 1869,0 тис.грн. (у т.ч.за рахунок субвенції з обласного бюджету 862,0 тис.грн., Угрівської сільської ради – 136,0 тис.грн., Городоцької міської ради – 440,0 тис.грн. та кошти районного бюджету 431,0 тис.грн.), за І квартал 2020 року кошти не використовувалися   .

 

Економічна діяльність.

 

       На фінансування енергозберігаючих заходів при уточненному плані на рік 200,0 тис.грн. виділено 43,1 тис.грн.. На здійснення заходів із землеустрою кошти не виділялися при плані на рік 35,0 тис.грн. На сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування кошти не використовувалися при плані на рік 40,0 тис.грн. На реалізацію програм в галузі сільського господарства кошти не використовувалися при плані на рік 100,0 тис.грн.

 

 

     

Будівництво та регіональний розвиток

 

      На будівництво та регіональний розвиток направлено по спеціальному фонду бюджету за І квартал 2020 року 1649,0 тис.грн. при уточненному плані на рік 16704,4 тис.грн.  З них по будівництву об`єктів соціально-культурного призначення  план на рік 6078,4 тис.грн. касові видатки склали 1235,6 тис.грн., по проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї план на рік 17,0 тис.грн., по проектуванні, реставрація та охороні пам`яток архітектури план на рік 49,0 тис.грн.,  на виконання інвестиційних проектів план на рік становить 10560,0 грн.  касові видатки склали 413,4 тис.грн.

 

Інша діяльність.

 

          По КПК 0218110 заплановані заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в сумі 50,0 тис.грн.    

          По  КПК 3718700 створено  резервний фонд  в сумі 1741,2 тис.грн.( кошти за І квартал  2020 року не використовувались).

 

Міжбюджетні трансферти

 

      По КПК 0219800 передбачено видатки на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку в сумі 2142,0 тис.грн. на 2020 рік , касові видатки склали 2142,0 тис.грн. або 100 відсотків .

     Із передбачених інших дотації для сільських рад в сумі 400.0 тис.грн. за І квартал 2020 року  кошти не направлялися .

     По загальному фонду бюджету на КПК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановано кошти за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 1858,8 тис.грн. на виконання програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку для органів місцевого самоврядування району, субвенція з районного бюджету Дубаневицькій с.р. в сумі 28.5 тис.грн. на здійснення екологічної оцінки, субвенція з районного бюджету обласному бюджету в сумі 150,0 тис.грн. (кошти профінансовано) на надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострого респіраторного захворювання, спричиненого коронавірусом COVID-19 в резервних закладах охорони здоров»я. По спеціальному фонду на КПК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановано кошти в сумі 343,1 тис.грн. (для Вишнянської с.р.-42,5 тис.грн., Мшанської с.р.-40,2 тис.грн.,Повітнянської с.р.-20,954 тис.грн., Тулиголівської с.р.-39,5 тис.грн., Шоломиницької с.р.-199,966 тис.грн. )

      По КПК 0619730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» передбачено кошти по загальному фонду в сумі 3500,0 тис.грн. для Братковицької с.р. – 1350,0 тис.грн., Родатицької с.р. – 1150,0 тис.грн., Угрівської с.р. – 1000,0 тис.грн.. за І квартал 2020 року  кошти не направлялися .

     По спеціальному фонду бюджету передбачана субвенція КПК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів» в сумі 837,5 тис.грн. (для Угрівської с.р.- 600,0тис.грн.,Добрянської с.р-18,0 тис.грн., Дубаневицької с.р.-68,95 тис.грн., Керницької с.р.-42,3 тис.грн., Новосільської с.р.-73,2 тис.грн., Татаринівської с.р.-35,0 тис.грн.)  та субвенція по КПК 3719540 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 375,0 тис.грн. (для Братковицької с.р.)