XXХІІ позачергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (19 березня 2020 року Рішення №833-849)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХХІІ позачергової сесії районної ради 19.03.2020р Поіменне голосування ХХХІІ сесія
833 Р833 Порядок денний R833_Poryadok_denniy.doc
834 Р834 Зміни в постійних комісіях R834_Zmini_v_postiynih_komisiyah.doc
835 Р835 Про Програму СЕК роз. на 2020 рік ПРОГРАМА СОЦ.-ЕКОН. РОЗ.НА 2020, R835_Pro_Programu_SEK_roz._na_2020_rik.doc
836 Р836 Про викон. район. бюдж. за 2019р Звіт про вик.район.бюдж. за 2019 р., R836_Pro_vikon._rayon._byudzh._za_2019r.doc
837 Р837 Про зат.Уточ.район.бюд. за 2019 Додатки до уточ.пок.р.бюдж.на 2019 р, R837_Pro_zat.Utoch_.rayon_.byud_._za_2019.doc
838 Р838 Про уточ.район.бюдж. на 2020 р. Додатки до уточ.район.бюдж. на 2020 р, R838_Pro_utoch.rayon_.byudzh._na_2020_r..doc
839 Р839 Про внесзмін доПрог.мат.допом.2020 R839_Pro_vneszmin_doProg.mat_.dopom_.2020.doc
840 Р840 Про зат.Програми експ.г.оціню Чер. R840_Pro_zat.Programi_eksp.g.ocinyu_Cher..doc, ПРОГРАМА оцінки майна 2020
841 Р841 Про внес. змін до Прог.КНП ГРЦМСД Додаток доПРОГрами ЦПМСД 2020, R841_Pro_vnes._zmin_do_Prog.KNP_GRCMSD.doc
842 Р842 Про зат.проек.земл.буд.Церкви Черляни R842_Pro_zat.proek_.zeml_.bud_.Cerkvi_Cherlyani.doc
843 Р843 Про пог.пр.земл. меж с.Мшани R843_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.Mshani.doc
844 Р844 Про затв.тех.док.землус. дод.3гаражі R844_Pro_zatv.teh_.dok_.zemlus._dod.3garazhi.doc
845 Р845 Про підтримку звернення ЛОР R845_Pro_pidtrimku_zvernennya_LOR.doc
846 Р846 Про підтримку зверЯворівс.район.ради R846_Pro_pidtrimku_zverYavorivs.rayon_.radi_.doc
847 Р847 Допомога громадянам R847_Dopomoga_gromadyanam.doc
848 Р848 Про внес. змін доСтатуту Гор.ЦРЛ R848_Pro_vnes._zmin_doStatutu_Gor.CRL_.doc
849 Р849 Про перед автом. Гор.військомату R849_Pro_pered_avtom._Gor.viyskomatu.rtf