XXХІ чергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (12 лютого 2020 року Рішення №802-832)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХХІ чергової сесії районної ради 12.02.2020р ХХХІ сесія поіменне голосування
802 Р802 Порядок денний R802_Poryadok_denniy.doc
803 Р803 Про злоч. та коруп.за 2019 р. R803_Pro_zloch._ta_korup.za_2019_r..doc
804 Р804 План роботи р.р.на ІІ,III, ІV кв.2020 р. R804_Plan_roboti_r.r.na_IIIII_IV_kv.2020_r..doc
805 Р805 Про Програму Пожежн. на 2020 р. R805_Pro_Programu_Pozhezhn._na_2020_r..doc
806 Р806 Про Прог. Гор. РБТІ на 2020 р. R806_Pro_Prog._Gor._RBTI_na_2020_r..doc
807 Р807 Про вик. програми СЕК за 2019 р. Звіт за 2019 по Програмі соц. економ. розвитку.docx ІІ, R807_Pro_vik._programi_SEK_za_2019_r..doc
808 Р808 Про вик. Інвес. прог. за 2019 р. ЗВІТ по ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ Додаток, Звіт за 2019 по іНВЕСТИЦІЙНІЙ Програмі, R808_Pro_vik._Inves._prog._za__2019_r..doc
809 Р809 Про внес.змін до Інвест. прог. на 2020 рік Додаток Внес. змін до Інвест_програми на 2020 р., R809_Pro_vnes.zmin_do_Invest._prog._na_2020_rik.doc
810 Р810 Про внес. змін до Прог.прот.заходів R810_Pro_vnes._zmin_do_Prog.prot_.zahodiv.doc
811 Р811 Про внес змін до Прог.роз.з.д.уч.АТО гаражі R811_Pro_vnes_zmin_do_Prog.roz_.z.d.uch_.ATO_garazhi.doc
812 Р812 Про уточн.район.бюдж. на 2020 р. R812_Pro_utochn.rayon_.byudzh._na_2020_r..doc, Додатки до уточ.бюдж.на 2020 р
813 Р813 Про над. дозв. на викуп зем.діл.СК Бізнес Клас R813_Pro_nad._dozv._na_vikup_zem.dil_.SK_Biznes_Klas.doc
814 Р814 Про над.доз.на роз прек.землус.«Лендвест» R814_Pro_nad.doz_.na_roz_prek.zemlus.Lendvest.doc
815 Р815 Про зат. прое.земл.Михайляк М.І. R815_Pro_zat._proe.zeml_.Mihaylyak_M.I..doc
816 Р816 Про зат. прое.земл.Бублікова І.С. R816_Pro_zat._proe.zeml_.Bublikova_I.S..doc
817 Р817 Про внесзмін до ріш. по гаражах Авіац. R817_Pro_vneszmin_do_rish._po_garazhah_Aviac..doc
818 Р818 Про зат.тех.док..земл.Cкомаров.О.В R818_Pro_zat.teh_.dok_..zeml_.Ckomarov.O.V..doc
819 Р819 Про над. дозв. на викуп зем.діл.Грицак R819_Pro_nad._dozv._na_vikup_zem.dil_.Gricak.doc
820 Р820 Про зат.екс.оцін авт. УАЗ ГРЦМСД R820_Pro_zat.eks_.ocin_avt._UAZ_GRCMSD.doc
821 Р821 Про зат.екс.оцін авт. УАЗ ГРЦМСД R821_Pro_zat.eks_.ocin_avt._UAZ_GRCMSD.doc
822 Р822 Про зат.екс.оцін авт. УАЗ ГРЦМСД R822_Pro_zat.eks_.ocin_avt._UAZ_GRCMSD.doc
823 Р823 Про зат.екс.оцін авт. ВАЗ ГРЦМСД R823_Pro_zat.eks_.ocin_avt._VAZ_GRCMSD.doc
824 Р824 Про пер.ЗОШ Родат..ср R824_Pro_per.ZOSh_Rodat..sr_.doc
825 Р825 Про делагув.членів до Госпіт.ради R825_Pro_delaguv.chleniv_do_Gospit.radi_.doc