II пленарне засідання ХХХ чергової сесії Городоцької районної ради VII скликання (12 грудня 2019 року Рішення №788 - 801)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на ІІ засіданні ХХХ чергової сесії районної ради 12.12.2019р Про внес доп до прогр Молодь Гор., Про внес доп до Прогр забезп житлом уч АТО, Про внес доп до Прогр компл.розв.тер., Про внес доп до Прогр розв фіз.культ., Про внес доп до Прогр соц.захисту, Про внес доп. до Прогр культури, Про внес змін до Прогр енергозбереж, Про внес змін щодо поділу зем. діл. с.Черляни, Про внес. змін. до показн рн бюджету, Про забезп харч.дітей, Про затв. місц. програм в ціл., Про затв. присяжних Гор. суду., Про районний бюджет на 2020 рік, Про затв. Прогр. безпечна Городоччина, Про затв. Прогр. виплати мат доп., Про затв. Прогр. військово-патріот вих, Про затв. Прогр. держ свят, Про затв. Прогр. доп. цукр. діабет, Про затв. Прогр. забезп. військ.частини, Про затв. Прогр. забезп. житлом, Про затв. Прогр. забезп. РВК, Про затв. Прогр. Інвест. кап.будів, Про затв. Прогр. інформ простору, Про затв. Прогр. лік бази ЦРЛ, Про затв. Прогр. позашкільна освіта, Про затв. Прогр. розв. місц. самовряд., Про затв. Прогр. сервіс платників под., Про затв. Прогр. соц-економ розв Вишня кол., Про затв. Прогр. соц-реабіл заходів, Про затв. Прогр. Територ. обор., Про затв. Прогр. фін.підтр. ГРСП, Про затв. Прогр. фін.підтр. ЦПМСД, Про затв. Прогр. фін.підтр. ЦРЛ, Про затв. Прогр. ЦНАП, Про затв. фін.плану ЦПМСД, Про затвер. місцевих програм, Про ініц.створ.Амр Ради Львів., Про над. дозволу від.освіти зняття авто, Про над. приіщень для їдалень, Про оцінку авто ЦПМСД, Про перед. авто ГАЗ 31-10, Про передачу авто Тойота ЦРЛ, Про при.членства в ОАМР Ради Львів, Про приміщення тренерам поз.шкіл.освіта, Про прип. повн. деп. Лещинського Ю.В., Про розірв. договору з ПП Алікенд
778 Р778 Про внес.доп. доПрог.молодь Город.. 18-20 р. R778_Pro_vnes.dop_._doProg.molod_Gorod.._18-20_r..doc
779 Р779 Про внес.зм.Прог.фіз.кул.спорту2018-20р. R779_Pro_vnes.zm_.Prog_.fiz_.kul_.sportu2018-20r..doc
780 Р780 Про внес. змін до Прог.заб.жит.АТО R780_Pro_vnes._zmin_do_Prog.zab_.zhit_.ATO_.doc
781 Р781 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,військ. R781_Pro_vnes._zmin_do_Prog.soc_.zah_.viysk_..doc
782 Р782 Про внес.доп.Прог.комп.роз.терит.2017-20р. R782_Pro_vnes.dop_.Prog_.komp_.roz_.terit_.2017-20r..doc
783 Р783 Про внес. змін до Прог.енергозбереж. R783_Pro_vnes._zmin_do_Prog.energozberezh..doc
784 Р784 Про внес.доп.Прог.культ..2018-20р. R784_Pro_vnes.dop_.Prog_.kult_..2018-20r..doc
785 Р785 Місцеві програми Програми на 2020 рік.rar, R785_Miscevi_programi.doc
786 Р786 Про зат.фін.план..КНП Гор.РЦП МСД R786_Pro_zat.fin_.plan_..KNP__Gor.RCP_MSD.doc
787 Р787 Про район. бюджет на 2020 рік Додатки до бюджету на 2020, R787_Pro_rayon._byudzhet_na_2020_rik.doc
788 Р788 Про перед автом.ЦПМСД Город.ЦРЛ R788_Pro_pered_avtom.CPMSD__Gorod.CRL_.rtf
789 Р789 Про продаж автом.ЦПМСД Город.РР R789_Pro_prodazh_avtom.CPMSD__Gorod.RR_.rtf
790 Р790 Про харчув.дітей Освіта R790_Pro_harchuv.ditey_Osvita.doc
791 Р791 Про безоп.кор.прим. Оренда Освіти R791_Pro_bezop.kor_.prim_._Orenda_Osviti.doc
792 Р792 Про над.в корис.їдалень освіти на 2020 R792_Pro_nad.v_koris.yidalen_osviti_na_2020.doc
793 Р793 Про списан. автомоб. Освіті R793_Pro_spisan._avtomob._Osviti.doc
794 Р794 Про зат.списку присяжних для суду R794_Pro_zat.spisku_prisyazhnih_dlya_sudu.doc, додаток Присяжні
795 Р795 Про розірван.догов.куп. з ПП Алікенд R795_Pro_rozirvan.dogov_.kup_._z_PP__Alikend.doc
796 Р796 Про припин.повноваж.деп.Лещинського R796_Pro_pripin.povnovazh.dep_.Leshchinskogo.doc
797 Р797 Про перед автом.ГАЗ 31-10Гор.райн.раді R797_Pro_pered_avtom.GAZ_31-10Gor.rayn_.radi_.rtf
798 Р798 Про уточ.план.показ.р.бюд.на 2019 р. Додатки до уточ.план.пок.р.бюд.на 2019, Р798 Про уточ.план.показ.р.бюд.на 2019 р.
799 Р799 Про внес.зм.до р.732поділ зем.діл.під гар.Черлянах R799_Pro_vnes.zm_.do_r.732podil_zem.dil_.pid_gar.Cherlyanah.doc
800 Р800 Про припин.членствав Асоц.Єврорегіон R800_Pro_pripin.chlenstvav_Asoc.Ievroregion.doc
801 Р801 Про створ. Асоц.Єврорегіон аген.р.роз. Р801 Про створ. Асоц.Єврорегіон аген.р.роз.