XXІХ чергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (10 жовтня 2019 року Рішення № 717 - 750)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХІХ чергової сесії районної ради 10.10.2019р Порядок денний.doc, Про викон прогр забезп житлом уч АТО.doc, Про викон прогр Молодь Городоччини.doc, Про викон прогр Питна вода.doc, Про викон прогр фізкультури та спорту.doc, Про внес змін до прогр Мат допомоги.doc, Про внес змін до прогр. мас. та прот. зах..doc, Про внес змін до прогр. Позашкільна освіта.doc, Про внес змін до прогр. фін підтр. ЦПМСД.doc, Про внес змін до фін.пл. КП ЦПМСД.doc, Про внес змін і доп. до прогр. фін підтр. ЦПМСД.doc, Про затв пр.зем.устр ПП Перспектива Плюс 2,0 га.doc, Про затв статуту Мильчицького ЗЗСО І-ІІст..doc, Про затв тех.док. ФОП Скомаровська О.В. 1,9330 га.doc, Про затв. тех док. інвентар.земел.Угрівськ ср.doc, Про затв..дозв.тех.док.ТОВ КПП ЦЕНТР 2.5295 га.doc, Про затв.звіту зем.діл. 0.1240 га.doc, Про затв.тех.док. зем.діл. товар.КАРДАН.doc, Про над в оренди частини Градівської ЗОШ.doc, Про над дозвол зем. діл. на гаражі АТО.doc, Про над дозвол. ЦПМСД угоди оренди.doc, Про над дозвол Лишаку А.І..doc, Про над дозволу зем.діл. Мотиці Ю.Ю..doc, Про над дозволу зем.діл. Чулачу І.І..doc, Про над. користування буфетів.doc, Про над. приміщень для Позашкільної освіти.doc, Про над.дозволу зем.діл. Палюзі В. 0.0150 га.doc, Про списання авто, Про підтр заяв ЛОР.doc, Про підтр звернення ЛОР.doc, Про створ.групи продовж дня в Родатицькому ДНЗ.doc, Щодо викон рн бюджету.doc, Щодо над матеріальної допомоги.doc, Щодо уточн пл. показн. рн бюджету за осн.doc, Щодо уточн пл. показн. рн бюджету в ціл.doc, Про звернення Городоцької райради.doc
717 Р717 Порядок денний.doc R717_Poryadok_denniy.doc
718 Р718 Про підтримку заяв ЛОР.doc R718_Pro_pidtrimku_zayav_LOR.doc
719 Р719 Про під.звер.ЛОР про продаж землі.doc R719_Pro_pid.zver_.LOR_pro_prodazh_zemli.doc
720 Р720 Про вик. прог.підт.учас.АТО за 2018 р.doc R720_Pro_vik._prog.pidt_.uchas_.ATO_za__2018_r.doc
721 Р721 Про вик. прог.Молодь Город. за 2018 р.doc R721_Pro_vik._prog.Molod_Gorod._za__2018_r.doc
722 Р722 Про вик. прог.фіз.куль.спорту за 2018 р.doc R722_Pro_vik._prog.fiz_.kul_.sportu_za__2018_r.doc
723 Р723 Про вик. Пграми Питна вода України.doc R723_Pro_vik._Pgrami_Pitna_voda_Ukrayini.doc
724 Р724 Про внесзмін доПрог.мат.допом.2019.doc R724_Pro_vneszmin_doProg.mat_.dopom_.2019.doc
725 Р725 Про внес. змін до Прог.прот.заходів.doc R725_Pro_vnes._zmin_do_Prog.prot_.zahodiv.doc
726 Р726 Про внес. змін до Прог. Первин.Ніканор..doc R726_Pro_vnes._zmin_do_Prog._Pervin.Nikanor..doc
727 Р727 Про внес. змін до р. РР 691 Пр Первин.Ніканор..doc R727_Pro_vnes._zmin_do_r._RR_691_Pr_Pervin.Nikanor..doc
728 Р728 Про внес.змін до фін.пл.КНП Гор.РЦП МСД.docx R728_Pro_vnes.zmin_do_fin.pl_.KNP__Gor.RCP_MSD.doc
729 Р729 Про вик.район.бюдж.за І півр. 2019.doc Pivrichchya_2019zvit.rtf, R729_Pro_vik.rayon_.byudzh.za_I_pivr._2019.doc
730 Р730 Про уточ.район.бюдж. на 2019 р..doc додаток 2, додаток 3, додаток 4, додаток 5 програми, додаток 6 бюдж розв, Додаток 7, додаток 1, R730_Pro_utoch.rayon_.byudzh._na_2019_r..doc
731 Р731 Про внесзмін до ріш. по гаражах Авіац..doc R731_Pro_vneszmin_do_rish._po_garazhah_Aviac..doc
732 Р732 Про доз.на поділ зем.діл.під гар.Черлянах.doc R732_Pro_doz.na_podil_zem.dil_.pid_gar.Cherlyanah.doc
733 Р733 Про зат. прое.земл.Чулачу І..doc R733_Pro_zat._proe.zeml_.Chulachu_I..doc
734 Р734 Про зат. прое.земл.Мотиці Ю.Ю..doc R734_Pro_zat._proe.zeml_.Motici_Yu.Yu_..doc
735 Р736 Про зат.тех.док..земл.Cкомаров.О.В..doc R735_Pro_zat.proek_.zeml_._Per.Plyu_.2_ga.doc
736 Р736 Про зат.тех.док..земл.Cкомаров.О.В..doc R736_Pro_zat.teh_.dok_..zeml_.Ckomarov.O.V..doc
737 Р737 Про зат.тех.док..земл.КПП ЦЕНТР.doc R737_Pro_zat.teh_.dok_..zeml_.KPP_CENTR.doc
738 Р738 Про зат.ек.г.оц.з.д.Мотиці Ю. Черляни.doc R738_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.d.Motici_Yu._Cherlyani.doc
739 Р739 Про зат.тех.док. обс.кооп.Кардан.гараж..doc R739_Pro_zat.teh_.dok_._obs.koop_.Kardan.garazh..doc
740 Р740 Про доз.на поділ зем.діл.Палюзі.doc R740_Pro_doz.na_podil_zem.dil_.Palyuzi.doc