XXVIІ позачергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (11 липня 2019 року Рішення № 688 - 714)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХVІІ позачергової сесії районної ради 11.07.2019р Про відкриття, Про обр ліч комісії, При прийн розпор роботи, Про порядок денний, Про порядок денний в ціл., Про стан ох. гр. порядку, Про вик. рн.бюджету, Про затв. прогр. СБУ, Про внес змін до прогр підтр ЦПМСД, Про внес змін до фін пл. ЦПМСД, Про прогр. підтримки ГРСП, Про уточн пл показн рн бюджету, Про затв тех док зем діл с.Черляни, Про затв прогр екс гр оцінки зем діл, Про над дозв гр. Мотиці, Про над дозв гр. Чулачу, Про затв пр землеустр гр. Шимчаку, Про над дозв ФОП Слюсар, Про над дозв ФОП Скомаровська, Про над дозв КПП ЦЕНТР, Про внес змін ТОВ Дорожні знаки, Про розроб тех док зем діл, Про над дозв ФОП Палюга, Про затв пр землеустр Перспектива Плюс, Про затв пр землеустр Перспектива Плюс 2, Про над дозвол на пров інвентар зем, Про внес доп до прогр компл розв тер, Про передачу Мильчицької ЗОШ, Про передачу Катериницької ЗОШ, Про ліківід вечірньої школи
688 Р688 Порядок денний Р688 Порядок денний
689 Р689 Про стан злочин.коруп. на тер.району R689_Pro_stan_zlochin.korup_._na_ter.rayonu.doc
690 Р690 Про вик. район.бюдж. за І кв. 2019 р R690_Pro_vik._rayon.byudzh._za_I_kv._2019_r.doc, Звіт про вик. район.бюдж. за І кв. 2019 р
691 Р691 Про внес. змін до Прог.КНП ГРЦМСД R691_Pro_vnes._zmin_do_Prog.KNP_GRCMSD.doc, Дод.1 зміни до Прог. КНП ГРЦМСД
692 Р692 Про внес.змін до фін.пл.КНП Гор.РЦП МСД R692_Pro_vnes.zmin_do_fin.pl_.KNP__Gor.RCP_MSD.doc
693 Р693 Про внес. змін до Прог.КНП Cтом.полік. R693_Pro_vnes._zmin_do_Prog.KNP_Ctom.polik_..doc, Додаток до Прог.фін.під. КНП Гор.стомат.
694 Р694 Про зат.Прог.роз.з.д.уч.АТО гаражі R694_Pro_zat.Prog_.roz_.z.d.uch_.ATO_garazhi.doc, Прог.роз.з.д.уч.АТО гаражі
695 Р695 Про зат.Програми експ.г.оціню Чер.гаражі R695_Pro_zat.Programi_eksp.g.ocinyu_Cher.garazhi.doc
696 Р696 Про внес.доп.Прог.комп.роз.терит.2017-20р. R696_Pro_vnes.dop_.Prog_.komp_.roz_.terit_.2017-20r..doc
697 Р697 Про зат.Прог. протидії тероризму на 2019 рік Р697 Про зат.Прог. Упр.Служ.безп.України на 2019-20 р.
698 Р698 Про уточн.район.бюдж. на 2019 р. Додаток 5 програми, Додаток 6 бюджер розв, Додаток 7 мiкропроект, Додаток №8 соц екон, Додаток розпорядження 9, дод 4 трансферти, R698_Pro_utochn.rayon_.byudzh._na_2019_r..doc, додаток1, додаток 2, додаток 3
699 Р699 Про доз. на прв.інвент.земель гаражі Черляни R699_Pro_doz._na_prv.invent.zemel_garazhi_Cherlyani.doc, ПРОГРАМА оцінки майна на 2019
700 Р700 Про зат.т.д.землу.вул Авіац.123, 124 R700_Pro_zat.t.d.zemlu_.vul_Aviac.123_124.doc
701 Р701 Про над.доз.на роз.проек.земл.Мотиці R701_Pro_nad.doz_.na_roz.proek_.zeml_.Motici.doc
702 Р702 Про над.доз.на роз.проек.земл.Чулач R702_Pro_nad.doz_.na_roz.proek_.zeml_.Chulach.doc
703 Р703 Про зат. прое.земл.Шимчаку R703_Pro_zat._proe.zeml_.Shimchaku.doc
704 Р704 Про над доз.Слюсар роз.схем.споруди R704_Pro_nad_doz.Slyusar_roz.shem_.sporudi.doc
705 Р705 Про над.доз.на виг.проек.земл.Cкомаров.О.В. R705_Pro_nad.doz_.na_vig.proek_.zeml_.Ckomarov.O.V..doc
706 Р706 Про над.доз.на виг.проек.земл.КПП ЦЕНТР R706_Pro_nad.doz_.na_vig.proek_.zeml_.KPP_CENTR.doc
707 Р707 Про внес.змін до р.675 Дорожні знаки R707_Pro_vnes.zmin_do_r.675_Dorozhni_znaki.doc
708 Р708 Про доз. на поділ зем.діл.під гар. в Черлянах R708_Pro_doz._na_podil_zem.dil_.pid_gar._v_Cherlyanah.doc
709 Р709 Про над доз.Палюзі роз.схем.споруди R709_Pro_nad_doz.Palyuzi_roz.shem_.sporudi.doc
710 Р710 Про зат.проек.земл. Пер.Плю,0,92 га R710_Pro_zat.proek_.zeml_._Per.Plyu092_ga.doc
711 Р711 Про перед.Катер.ЗОШ Бучал.ср R711_Pro_pered.Kater_.ZOSh_Buchal.sr_.doc