XXVI чергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (15 квітня 2019 року Рішення №666-687))

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХVІ чергової сесії районної ради 15.04.2019р. Про вкл. до пор. ден. звер. адмін реформа, Порядок денний.doc, Про затв пор роботи.doc, Про затв прогр со-економ розв..doc, Про затв прогр нац патр вих молоді.doc, Про затв Інвест. прогр..doc, Про внес змін до забезп частини А7031.doc, Про внес змін до прогр протокл заходів.doc, Про внес змін до фін плану ЦПМСД.doc, Про уточ план показн рн бюджету.doc, Про над дозволу на розроб тех док.doc, Про затв тех док пр землеустр зем діл с.Черляни.doc, Про затв тех док пр землеустр зем діл 4,4625 га.doc, Про призн. Процайло на дир РБТІ.doc, Про перед осн засоб. ЦПМСД.doc, Про пред авто ВАЗ 21213.doc, Про створ тимчас комісії перед в оренду прим ЦРЛ.doc, Про затв полож нагор ім. стипендією учнів.doc, Про реорганізацію Мильчицької ЗОШ.doc, Про реорганізацію Кліцківської ЗОШ.doc, Про ліквідацію вечірньої школи.doc, Про ліквідацію Стоділківської ЗОШ.doc, Про розгляд заяв жителів мат доп.doc, Про проголош на Городоччині роком Омеляна Ковча.doc, Про підтримку клопотання Опалинського.doc, Про підтрмку звернення адмін реформа
666 Р666 Порядок денний R666_Poryadok_denniy.doc
667 Р667 План роботи р.р.на ІІ,III, ІV кв.2019 р. R667_Plan_roboti_r.r.na_IIIII_IV_kv.2019_r..doc
668 Р668 Про Програму СЕК роз. на 2019 рік PROGRAMA_soc.ekon_.roz_._na_2019_r..doc, R668_Pro_Programu_SEK_roz._na_2019_rik.doc
669 Р669 Про Прог.нац.патр.вих молоді. 2019 рік Programa_nac.pat_.vih_.ditey_na_2019_r..doc, R669_Pro_Prog.nac_.patr_.vih_molodi._2019_rik.doc
670 Р670 Інвест. прог. на 2019 рік у нов.редак. PROGRAMA_na_2019_12-04-19_ZMINI_4.xls, Programa_kap._budivnictva_2019_na_12.04.19_1.doc, R670_Invest._prog._na_2019_rik_u_nov.redak_..doc
671 Р671 Про внес.змін доПрог.Гор.війскомату R671_Pro_vnes.zmin_doProg.Gor_.viyskomatu.doc
672 Р672 Про внес. змін до Прог.прот.заходів R672_Pro_vnes._zmin_do_Prog.prot_.zahodiv.doc
673 Р673 Про внес.змін фін.план.КНП РЦП МСД R673_Pro_vnes.zmin_fin.plan_.KNP_RCP_MSD.doc
674 Р674 Про уточн. район.бюдж. на 2019 р. dod_4_transferti.xls, Dodatok_5_programi.xls, Dodatok_6_byudzher_rozv.xls, dodatok_3__.xls, dodatok_2.xls, dodatok1.xls, R674_Pro_utochn._rayon.byudzh._na_2019_r..doc
675 Р675 Про звт.тех док.Дор.знаки под.з.д. R675_Pro_zvt.teh_dok.Dor_.znaki_pod.z.d..doc
676 Р676 Про звт.тех док.ФОП Ском.О. под.з.д. R676_Pro_zvt.teh_dok.FOP_Skom.O._pod.z.d..doc
677 Р677 Про приз.Процайло С. дир. КП Гор.РБТІ R677_Pro_priz.Procaylo_S._dir._KP_Gor.RBTI_.doc
678 Р678 Про доз.на перед.ос.зас. Гор.ЦРЛ R678_Pro_doz.na_pered.os_.zas_._Gor.CRL_.doc
679 Р679 Про перед автом.ЦПМСД Город.РР R679_Pro_pered_avtom.CPMSD__Gorod.RR_.rtf
680 Р681 Про Полож. нагор.прем. ГНС,АТО R681_Pro_Polozh._nagor.prem_._GNSATO.doc
681 Р681 Про Полож. нагор.прем. ГНС,АТО R681_Pro_Polozh._nagor.prem_._GNSATO.doc
682 Р682 Про реорг. Мильчицької ЗОШ І-ІІІ R682_Pro_reorg._Milchickoyi_ZOSh_I-III.doc
683 Р683 Про ліквідац.Город.вечір. школи R683_Pro_likvidac.Gorod_.vechir._shkoli.doc
684 Р684 Допомога громадянам R684_Dopomoga_gromadyanam.doc
685 Р685 Прогол.2019р.Роком о.О.Ковча R685_Progol.2019r.Rokom_o.O.Kovcha.doc
686 Р686 Про подання клопот Нар.х.України R686_Pro_podannya_klopot_Nar.h.Ukrayini.doc
687 Р687 Звер. до През.,ВРУ,Прем'єра R687_Zver._do_Prez.VRUPremiera.doc