XXV чергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (20 лютого 2019р Рішення № 628 - 665)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХV чергової сесії районної ради 20.02.2019р Про внес. доповн. до прогр. культури.doc, Щодо відвед зем.діл.гр.Бернакевичу М.І..doc, Щодо відвед зем.діл. гр.Цікалу А.М.doc, Про уточн.план. покзн.рн.бюджету на 2019р.doc, Про внес. змін до прогр держ. свят.doc, Про внес. змін до прогр фін підтрим ЦПМСД.doc, Про внес. змін до прогр розв. підприєм.doc, Про внес. змін до прогр енергозбереж..doc, Про внес. доповн. прогр. молодь Городоччини.doc, Про внес. доповн. прогр. забезп.житл.уч. АТО.doc, Про затв. прогр. соц.захисту населення.doc, Щодо відвед зем.діл.гр.Байдану В.Й...doc, Про внес.змін до прогр АПК.doc, Про затв. місцевих програм. з переліком за основу.doc, Про затв. місцевих програм.doc, Про затв. Інвест програми на 2019р.doc, Про вик. Інвест програми 2018 року.doc, Про затв.уточ.план.показн.рн за 2018р.doc, Про затв. звіту вик.рн.бюджету 2018 рік.doc, Про звіт голови РДА.doc, Про діяльність прокуратури.doc, Про затв Статуту КНП Гор. ЦРЛ.doc, Про затв.прогр.фін.підтримки КНП ЦРЛ, Про прод. дії труд.відносин з П.Фалинським, Про над. дозв. на перед майна ЦРЛ - КНП ЦРЛ, Про надання дозволу на видалення дерев.doc, Про розгляд заяв жителів р-ну.doc, Про затв прогр. позашкільна освіта.doc, Про делегування членів до госпітал ради.doc, Про порядок денний.doc, Про над. в користув.буфетів їдалень.doc, Про забезп.харчуванням дітей.doc, Про поділ зем.діл 26.36га УПЦ КП.doc, Про поділ зем.діл ФОП Скомаровський.doc, Про затв. землеустр меж зем.діл.0.1240га.doc, Про затв.пр.зем.устрою.змін меж с.В.Калинка.doc, Про затв.пр.зем.устрою.змін меж с.Бірче.doc, Про затв.пр.зем.устрою.зем.діл 8,200га.doc, Щодо розробки пр.земл. зем.діл. інд.гаражів 33 гром.doc
Програма розв. культури Городоч. на 2017-1 Programa_rozv._kulturi_Gorodoch._na_2017-1.doc
628 Р628 Порядок денний R628_Poryadok_denniy.doc
629 Р629 Про рез.діял. Гор.прокур..за 2018 рік R629_Pro_rez.diyal_._Gor.prokur..za_2018_rik.doc
630 Р630 Про вик. програми СЕК за 2018 р. Звіт за 2018 по ПРОГРАМІ СоцЕконом розвитку (зведений), R630_Pro_vik._programi_SEK_za_2018_r..doc
631 Р631 Про зат.звіту про вик.р.бюдж. 2018 рiк Додаток, Пояснююча звіт 2018, R631_Pro_zat.zvitu_pro_vik.r.byudzh._2018_rik.doc
632 Р632 Про затв. уточ.план.пок. райн бюдж. за 2018 Додаток 5 лiмiти, Додаток 6 2018 рiк, Додаток 4, Додаток 3, Додаток 2, Додаток 1, R632_Pro_zatv._utoch.plan_.pok_._rayn_byudzh._za_2018.doc
633 Р633 Про вик. Інвес. прог. за 2018 р. R633_Pro_vik._Inves._prog._za__2018_r..doc
634 Р634 Інвестиційна програма 2019 рік ПРОГРАМА на 2019 01-02-19 ОСТАННЯ, ДОДАТОК до звіту по Інвестиційній програмі на 2018 30-01-19, Програма капітального будівництва 2019 Нова, R634_Investiciyna_programa_2019_rik.doc
635 Р635 Про допов. про Місцеві Програми R635_Pro_dopov._pro_Miscevi_Programi.doc
636 Р636 Про внес.змін до Прогрогр. АПК R636_Pro_vnes.zmin_do_Progrogr._APK.doc
637 Р637 Про внес.доп.Прог.культ..2018-20р. R637_Pro_vnes.dop_.Prog_.kult_..2018-20r..doc
638 Р638 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,Афган R638_Pro_vnes._zmin_do_Prog.soc_.zah_.Afgan_.doc
639 Р639 Про внес. змін до Прог.заб.жит.АТО R639_Pro_vnes._zmin_do_Prog.zab_.zhit_.ATO_.doc
640 Р640 Про внес.доп. доПрог.молодь Город.. 18-20 р. Додатки до ріш. №13 доп. до Прог. молодь 2019 рік, R640_Pro_vnes.dop_._doProg.molod_Gorod.._18-20_r..doc
641 Р641 Про внес. змін до Прог.енергозбереж. R641_Pro_vnes._zmin_do_Prog.energozberezh..doc
642 Р642 Про внес.змін доПрог.мал. і сер.підпр. 17-19 р. ПРОГРАМА на 2019 01-02-19 ОСТАННЯ, Додаток до ріш. Про зміни до програму малого бізнесу
643 Р643 Про внес. змін до Прог.КНП ГРЦМСД R643_Pro_vnes._zmin_do_Prog.KNP_GRCMSD.doc
644 Р644 Про внес. змін до Прог.від.Держ.свят R644_Pro_vnes._zmin_do_Prog.vid_.Derzh_.svyat_.doc
645 Р645 Про уточ.район.бюдж. на 2019 рік dodatok_2.xls, Dodatok_6_byudzher_rozv.xls, Dodatok_5_programi.xls, dod_4_transferti.xls, dodatok_3__.xls, dodatok1.xls, R645_Pro_utoch.rayon_.byudzh._na_2019_rik.doc
646 Р646 Про зат. прое.земл.Цікалу R646_Pro_zat._proe.zeml_.Cikalu.doc
647 Р647 Про зат. прое.земл.Бернакевичу R647_Pro_zat._proe.zeml_.Bernakevichu.doc
648 Р648 Про зат. прое.земл.Байдан R648_Pro_zat._proe.zeml_.Baydan.doc
649 Р649 Про над доз на роз.т.док.земл. 33 гаражі R649_Pro_nad_doz_na_roz.t.dok_.zeml_._33_garazhi.doc
650 Р650 Про зат.проек.земл. Пер.Плю,82000 R650_Pro_zat.proek_.zeml_._Per.Plyu82000.doc