ЗВІТ голови Городоцької районної ради Більовського Володимира Михайловича за 2018 рік

 Статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено щорічний звіт голови районної ради про свою роботу, роботу депутатського корпусу, постійних комісій, президії і виконавчого апарату ради.

       Свою діяльність районна рада здійснювала відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту ради.

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА РАДИ

 

       Станом на звітну дату загальний склад  Городоцької  районної  ради  VII  скликання налічує 36 депутатів від восьми політичних партій, це 34 чоловіків і 2 жінки, продовжує працювати 8 депутатських фракцій.

За звітний період відбулися зміни у депутатському корпусі.

       Згідно рішення 18 сесії районної ради  депутат Андрій Дільний достроково припинив свої повноваження за особистою заявою у зв’язку з неможливістю виконувати депутатські повноваження. 

        Наступним за черговістю  відповідно до постанови районної виборчої комісії   від 11.04.2018 року № 11 зареєстрований депутат Городоцької районної ради VII скликання Роман Бала від Городоцьккої районної організації політичної партії «Громадянська позиція».

        За звітний період проведено 7 сесій районної ради, 4 чергових та 3 позачергових, на яких прийнято 219 рішень.  

          Головний акцент було зроблено не на кількості ухвалених рішень, а на їх якості, та відповідності до діючого законодавства, а також контролю за їх виконанням.

         Прийняттю районною радою виважених рішень значною мірою сприяла робота Президії районної ради та постійних комісій.

         Проведено 8 засідань Президії, на яких затверджувалися порядок підготовки проведення сесій, порядок денний та регламент.

         Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради. Депутати мають можливість завчасно отримати необхідні матеріали в повному обсязі. Що забезпечує прозорість дій ради. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщуються на сайті районної ради та попередньо вивчаються та обговорюються на засіданнях постійних комісій. Також на сайті розміщуються результати поіменного голосування та  оприлюднюються в день голосування  відповідно до діючого законодавства. На пленарні засідання запрошуються депутати обласної ради, керівники районних служб, начальники відділів та управлінь районної державної адміністрації, міські, селищний та сільські голови, представники засобів масової інформації. Це надає роботі сесії більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволяє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє відкритості та конструктивності дій районної ради.

          Велику допомогу у проведенні сесій районної ради надавали постійні  комісії, які вивчали всі питання, що вносились на розгляд сесій. Все, що зроблено – це колективна праця депутатів, постійних комісій, сесійної роботи, виконавчого апарату ради.

         В раді продовжують працювати 6 постійних комісій, їх діяльність  відіграє  надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності  роботи районної ради.

        За звітний  період  проведено  40 засідань  постійних комісій, розглянуто та вивчено 293 питання, прийнято 279 рішень.

Із загальної кількості проведених засідань – постійна комісія з питань економіки і бюджету, використання комунальної та спільної власності  (голова Іван Мєскало) провела 8 самостійних та 4 спільних засідання.                       Відповідно до регламенту роботи районної ради на комісії  розглядалися проекти рішень з питань формування, виконання та затвердження районного бюджету, прийняття та виконання показників програми соціально-економічного розвитку району,  звернення від керівників установ щодо виділення коштів на утримання. Загалом  комісія розглянула 128 питань по 108 прийняті рішення.

       На вимогу Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та бюджетного кодексу України проведено великий обсяг робіт щодо передачі майна із спільної власності територіальних громад Городоцького району у комунальну власність Великолюбінської об’єднаної територіальної громади, а також частково майно передано до Комунального некомерційного підприємства «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької районної ради Львівської області  та до Комунального некомерційного підприємства «Городоцька районна стоматологічна поліклініка» з балансу КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ». 

        8 засідань провела  комісія з питань регулювання земельних відносин, планування територій, містобудування, архітектури, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою (голова Василь Цуньовський), на яких розглянуто 69 питань, прийнято 61 рішення.

        Комісія з питань культури, освіти, спорту, духовного відродження  та засобів масової інформації (голова Віталій Маковецький) провела 6 засзасідань, на яких розглянуто 33 питання, з них по 26 прийнято рішення    ради.

        7 засідань провела комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності, дотримання прав людини та військових проблем (голова Богдан Кремса), на яких розглянула 16 питань з них по 10 прийнято рішення.

          Комісія з питань охорони здоров’я, материнства соціального захисту та демобілізованих учасників АТО (голова Василь Довгунь) провела 6 засідань, на яких розглянуто 22 питання, з них по 19 прийнято рішення ради.

          7 засідань провела комісія з питань АПК, розвитку села, екології, природних ресурсів, розвитку підприємництва, промисловості, зв’язку, транспорту і торгівлі (голова Омелян Дунас), розглянула 10 питань з них по 7 прийнято рішення.

           У своєму звіті хочу проаналізувати активність нашого депутатського корпусу в розгляді питань на засіданнях сесій. Загальний склад ради становить 36 депутати. Середньо статистичне відвідування сесій за цей період становить 26 депутатів на одне сесійне засідання, або 72 % від загального складу.

          Аналіз відвідувань депутатами районної ради засідань сесій свідчить, що 5 депутатів взяли участь у всіх пленарних засіданнях ради (Володимир Більовський, Іван Мєскало, Олесь Пришляк, Богдан Слонівський та Ігор Яскевич), 8 депутатів мають пропущене по 1 засідані (Олег Божик, Богдан Винарчик, Василь Довгунь, Омелян Дунас, Володимир Лещинський, Віталій Маковецький, Іван Прохода, Любомир Самотіс).

          Серед основних питань, які розглянула  районна рада за звітний період, є:

- Про районний бюджет на 2018 рік;

- Про виконання місцевих програм;

- Звіти про виконання районного бюджету за 2018 рік;

-  Програма соціального-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2019 року;

           У 2018 році приділялось достатньо уваги питанням реалізації інвестиційних заходів капітального будівництва в районі. Узагальнені та подані райдержадміністрацією пропозиції до інвестиційної програми капітального будівництва були предметом активного обговорення в постійних комісіях та на президії районної ради. Хід реалізації заходів програми знаходиться на постійному контролі. Районна рада оперативно реагувала на всі прохання райдержадміністрації щодо внесення змін до Інвестиційної програми. Райрада не лише вносила зміни, але й активно сприяла виконанню окремих заходів.

          Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  були заслухані звіти керівників комунальних установ про роботу.

          Згідно  п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на пленарних засіданнях ради  протягом звітного періоду затверджено  38 районних Програм.  Внесено зміни до 15 діючих та заслухано 6 звітів про їх виконання.

    Програми, що приймались відносяться до сфери господарювання та соціального захисту.

     У 2018 році на фінансування діючих Програм з районного бюджету для реалізації  заходів було заплановано 16,8 млн. грн., на звітну дату профінансовано на суму 14,8 млн. грн.

     Узагальнюючи  роботу районної ради VІІ скликання у звітному періоді відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з питань управління спільною власністю територіальних громад району, слід відмітити, що діяльність  депутатського корпусу та виконавчого апарату районної ради в даному напрямку була спрямована на забезпеченні:

- належного збереження та ефективного використання майна

- ефективності роботи комунальних підприємств та установ;

- надходжень коштів до районного бюджету від їх діяльності;

- а також збереженні мережі підприємств, установ та організацій спільної власності

 ЗВЕРНЕННЯ ТА ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

 

         Ще однією важливою ділянкою роботи є розгляд звернень громадян керівництвом районної ради відповідно до Конституції України та Закону України «Про звернення громадян».

         Розгляд звернень громадян є важливим джерелом вивчення громадської думки та безпосереднього контакту з населенням.

         Розгляд звернень громадян проводився за двома напрямами: особистий прийом посадовими особами місцевого самоврядування та робота з письмовими  зверненнями, заявами, скаргами.

         Реєстрація звернень відображається в журналі в  день їх надходження та подається на розгляд голови  районної ради. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно за бажанням заявника.

         Всі звернення, що надходять до районної ради, розглядаються керівництвом та надаються відповідні доручення виконавцям. Якщо питання, що порушуються, неможуть бути вирішені в межах чинного законодавства, або не відносяться до компетенції районної ради, заявникам надаються обґрунтовані відповіді.

          Городоцькою районною радою опрацьовано 597 звернень громадян. Найчастіше порушувалися питання: про виділення матеріальної допомоги жителям району та виділення матеріальної допомоги на лікування учасників АТО, а також, звернення з питань надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів учасникам АТО і інше. На особистому прийомі в мене побували 297 громадян.

         Робота районної ради за цей період в частині розгляду звернень громадян була спрямована на забезпечення всебічного, якісного і кваліфікованого розгляду порушених громадянами питань.         

          За звітний період до районної ради надійшло 1154 вхідних і підготовлено 468 вихідних листів. Видано 41 розпорядження з основної діяльності та 97 розпоряджень з кадрових питань.

 

          Всі листи, скарги та звернення громадян, які за звітний період надійшли до Городоцької районної ради розглянуті. Порушень вимог Законів України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації” та термінів виконання документів не допущено.

ФУНКЦІОНУВАННЯ САЙТУ РАЙОННОЇ РАДИ

Щоб вчасно інформувати громадськість про важливі заходи і події у Городоцькому районі, отримувати різнопланову інформацію щодо діяльності районної ради відкрито офіційний сайт ради.

        Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»  усі проекти рішень, що готуються до розгляду на сесіях районної ради, оприлюднюються в рубриці «Проекти рішень» офіційного веб-сайту  районної ради, який  працює в оновленому форматі, з дотриманням всіх вимог законодавства. Після прийняття на пленарних засіданнях ради та підписання головою ради, рішення оприлюднюються на сайті в рубриці «Рішення районної ради». Окрім того у рубриці «Новини» розміщуються оперативні інформаційні повідомлення про події в районі та районній раді, а також про заходи за участю керівництва, депутатів, постійних комісій районної ради.

Згідно Закону щодо відкритих поіменних голосувань у день проведення сесії вчасно забезпечується оприлюднення результатів поіменного голосування на офіційному веб-сайті ради із зазначенням позиції кожного депутата.

 

ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Для реалізації державної  політики у сфері боротьби з корупцією відповідно до ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших антикорупційних нормативно-правових актів ведеться контроль за виконанням Плану заходів.

Уповноваженою особою здійснювався контроль та надавалась допомога під час заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради. Проведені робочі наради з головами сільських і селищної рад, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів з питань дотримання вище зазначеного Закону.

       Відповідно до статті 51-1 Закону України «Про прокуратуру» на розгляд сесії вносились питання «Про  стан законності в Городоцькому районі, заходах щодо її зміцнення та результатах діяльності  Городоцької місцевої прокуратури».

       Працівниками апарату систематично здійснюється підвищення кваліфікації та професійної компетентності, а також проводиться консультативно-роз’яснювальна робота щодо вивчення нового та внесення змін до діючого законодавства.  Для поліпшення та удосконалення виконання своїх повноважень, покращення фахового рівня посадові особи систематично направляються на навчання. З цією метою  було розроблено план-графік підвищення кваліфікації на 2018 рік, затверджений розпорядженням,  за яким здійснювалась організація їх навчання.                   Належним чином було організовано й роботу щодо електронного декларування, який охоплював всіх суб’єктів декларування (депутатів та посадових осіб) й усі типи декларацій. Депутати районної ради та посадові особи, які відповідно до чинного законодавства мали обов’язок подати декларації  дотримались вимог фінансового контролю та термінів подачі  декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняі виконали його своєчасно за винятком одного депутата ради.

       У районній раді успішно пройшли виробничу практику кілька студентів вищих навчальних закладів.

 

      На адресу районної ради надійшли 6 запити на інформацію від фізичних та  юридичних осіб, на які відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надано відповіді.                

ЧОГО ДОСЯГНЕНО У 2018 РОЦ

 

     Третій рік поспіль досягнуто перевиконання районного бюджету Городоцького району. Рівень виконання доходів загального фонду бюджету Городоцького району (без трансфертів) за 2017 рік склав – 116% до плану та 143% до попереднього року (6 місце серед районів області).

 

              Вільний перехідний залишок бюджету Городоцького району на 2018 рік склав - 16,88 млн. грн., що дозволив збалансувати видатки у І кварталі 2018 року та скерувати кошти на капітальні видатки, зокрема фінансування об’єктів інвестиційної програми. Завдячуючи цьому, у 2018 році Городоцькою районною радою було профінансовано 38 місцевих програм на загальну суму 14,8 млн. грн. На Програму співфінансування мікропроектів з місцевих бюджетів було виділено - 4,65 млн.грн. Багато уваги приділено програмам соціальної підтримки інвалідів, малозабезпечених верств населення, ліквідаторів на ЧАЕС, учасників АТО.

 

         На співфінансування Державної бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» з районного бюджету було спрямовано 68 тис.грн. на реконструкцію футбольного поля зі штучним покриттям в с. Угри (вартість об’єкта – 1,5 млн. грн. в т.ч. 748 тис. грн. - Державний бюджет; 333 тис. грн.- обласний бюджет; 350 тис.грн. місцевий бюджет - Угрівська сільська рада).

 

         Ще у 2015 році була затверджена районна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2015-2018 роки. Цьогоріч однокімнатні квартири придбали двом дітям-сиротам.

 

       На фінансування «Програми надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Городоцького району в 2018 році» було спрямовано  969,5 тис.грн. для підтримки людей, які потрапили у скрутне становище.

 

          Затверджено Програму розвитку фізичної культури та спорту в Городоцькому районі на 2018 рік. Ми передбачили кошти на проведення районних спортивних заходів та участь в обласних спортивних заходах, зокрема, і на проведення Спартакіади серед трудових колективів та органів місцевого самоврядування, на фінансову підтримку футбольних команд району, що виступають на обласній першості тощо.

 

    

 

  ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

 

 

 

       Цього року на Городоччині відремонтовано рекордну кількість доріг. На Городоцький район з обласного бюджету виділено 13 млн. грн., а саме:

 

- 5,0 млн.грн.  на капітальний ремонт комунальних доріг вул. Валова  м.Городок, вул. С.Бандери смт. В.Любінь, вул. Центральна в с. Братковичі, вул. Залізнична с. Родатичі, вул.Верхня с.Бартатів;

 

- 8,0 млн.грн. на середньо-поточний ремонт доріг місцевого значення загального користування  Вишня-Градівка, Коропуж-Романівка, Мильчиц і- Вишня, Думанів - Суховоля, Кліцько-Підзвіринець-Грімно.

 

       В Городоцькому районі за рахунок коштів дорожнього фонду ( 44,5 млн. грн.) проведено середньо-поточний ремонт доріг Дрогобич-Комарно, Городок - Малий Любінь, Городок-Зелений Гай, Зушичі - Воля Бартатівська.

 

        За рахунок коштів експлуатаційного утримання доріг (9,4 млн. грн.) проведено капітальний ремонт доріг Попелі - Градівка, Шоломиничі -Вигодівка.

 

       За кошти державного інвестиційного проекту (100,0 млн. грн.) відремонтовано дорогу Львів - Шегині.

 

       Також за кошти місцевих бюджетів відремонтовано комунальні дороги на суму 15,2 млн. грн.

 

 

 

ДФРР   

 

       

 

        В Городоцькому районі реалізовуються 5 проектів, які фінансуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку, а саме: будівництво шкіл у селах Братковичі, Дубаневичі, Суховоля, ДНЗ на 150 місць в смт. Великий Любінь, добудова терапевтичного корпусу Городоцької ЦРЛ на 50 ліжок м.Городок. Загалом у 2018 році передбачено фінансування з ДФРР на суму 31,3 млн. грн. Станом на 12.11.2018 року освоєно 13,1 млн. грн..

 

 

 

ДЕРЖСОЦЕКОНОМ

 

 

 

       За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році у районі заплановано будівництво 6 об’єктів на суму 10,628 млн. грн. в тому числі перехідний залишок субвенції 2017 року – 7,128 млн. грн. Станом на 12.11.2018 року освоєно 96 млн. грн. для будівництва шкіл у селах Братковичі, Дубаневичі, Суховоля, добудови терапевтичного корпусу Городоцької ЦРЛ на 50 ліжок, благоустрою площі І.Франка у м. Комарно та каналізації м. Комарно.

 

 

 

ОБЛСОЦЕКОНОМ

 

 

 

         Обласною Програмою капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік передбачено фінансування на суму 2,398 млн. грн. Станом на 12.11.2018 року освоєно 966,526 тис. грн. За рахунок доних коштів забезпечено співфінансування для будівництва ДНЗ на 150 місць в смт Великий Любінь, добудови терапевтичного корпусу Городоцької ЦРЛ на 50 ліжок, проведено реконструкцію вуличного освітлення по вул. Довбуша, Вергуна, Артищівська м.Городок та проведені ремонтні роботи будинку культури у с. Родатичі.

 

 

 

МІКРОПРОЕКТИ

 

 

 

         З метою залучення позабюджетних коштів на розвиток інфраструктури, фінансування закладів освіти, медицини, культури голови місцевих рад, обласні та районні депутати, сільські громади, агенції розвитку місцевих рад брали активну участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку, подавали заявки на фінансування з ДФРР. Переможцями обласного конкурсу стали 52 мікропроекти на загальну суму 14,17 млн. грн., з них 7,06 млн. грн. залучено з обласного бюджету, 4,65 млн. грн. районний, міські і сільські бюджети та 2,55 млн. грн. внески громад та спонсорські. 7 проектів реалізовано в Великолюбінській ОТГ.

 

          Великий об’єм ремонтних робіт зроблено в 16-ти закладах освіти. В основному це впровадження енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверей), перекриття даху, утеплення фасаду, капітальні ремонти спортзалів, внутрішні ремонти. Також такою нагодою скористались шість дошкільні навчальні заклади. В м.Городку вул. Авіаційна,34 проведено капітальний ремонт даху та у ДНЗ № 3 проведено заміну віконних та дверних блоків. Також було проведено внутрішній ремонт ДНЗ «Калинонька» м. Городок та в ДНЗ с.Підзвіринець, с.Переможне, а в Малій академії мистецтв м. Комарно проведено реконструкцію покрівлі.

 

          На сьогоднішній день здійснено відповідні фінансові вкладення в заклади культури, та реалізовано всі 6 проектів. Проведено внутрішні ремонти, заміну віконних та дверних блоків (м. Городок, с.Катериничі, с. Долиняни) та перекрито дах (с.Путятичі, с. Речичани, с. Березець). Ведуться роботи (штукатурення, побілка залу) в Народних домах (с.Братковичі, с.Артищів). Придбано мильтимедійне обладнання для Народного дому с.Грімне.

 

          Належна увага приділяється районній медицині, а саме утриманню приміщень медицини у відповідності до санітарних норм (фельдшерсько-акушерські пункти с.Тулиголови, с.Керниця, с.Мильчиці). Замінено вікна на металопластикові в стаціонарі Комарнівської міської лікарні.

 

          8 мікропроектів перемогли у пріоритеті «вуличне освітлення» та 2 у пріоритеті «інші», а це – капітальний ремонт нежитлового приміщення, майстерні карантинного приміщення, відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул.Підгір’я в м.Городку та реконструкція огорожі сільського кладовища у с. Дроздовичі.

 

 

 

ТРАНСКОРДОННІ ПРОЕКТИ

 

 

 

           У січні в рамках міжнародних турнірів з волейболу і гандболу у нашому районі із дружнім візитом перебувала делегація з Республіки Польщі на чолі зі старостою Львувецького повіту Марціна Флюдера. Необхідно сказати, що у 2017 році було підписано угоду по співпрацю між Городоцькою районною радою і Львувецьким повітом, в якій окреслено вектори співробітництва у сферах освіти, спорту, туризму, культурної спадщини, медичної допомоги, господарки, підтримки ініціатив громад.

 

           Завдяки налагодженим дружнім контактам між нашою районною радою і німецькими партнерами з авcтрійського "Чорного Хреста", стараннями заступника голови райради Богдана Слонівського, за підтримки Благодійного фонду Ярослава Дубневича на Городоччину надійшло важливе медичне устаткування, яке значно підсилило медичну базу Городоцької районної та Комарнівської міської лікарень.

 

 

 

         Виконана робота комунальним некомерційним підприємством «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької районної ради.

 

 

 

         Комунальне некомерційне підприємство «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької районної ради Львівської області інформує, що згідно рішення сесії Городоцької районної ради № 501 від 19.06.2018 року реорганізовано комунальний заклад Городоцької районної ради «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення його в комунальне некомерційне підприємство «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької районної ради Львівської області.

 

         До складу Центру входять 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 36 фельдшерсько - акушерських пункти. У всіх закладах охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу працює – 295 чоловік

 

      На виконання Закону України від 14.11.2017 року № 2206-VIII «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» і наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України заплановано будівництво 3-х нових АЗПСМ в селах Бартатів, Родатичі, Суховоля, та дооснащення 4 - х АЗПСМ в селах Керниця, Добряни, Мшана та Градівка.

 

       На 2018 рік заплановано реалізацію 3-х мікропроектів по проведенню капіталних ремонтів Керницької АЗПСМ і ФАП-ів сіл Мильчиці та Тулиголови. Заплановано кошти в сумі 415,8 тис. грн., використано 358,9 тис. грн.

 

      Заплановано та проведено ремонт АЗПСМ м. Комарно. Дооснащено медичні заклади необхідним обладнанням, медикаментами та медичними засобами для надання якісної медичної допомоги.         

 

       Проводиться відшкодування коштів за пільговими рецептами безпосередньо пацієнтам пільгових категорій (воїнам АТО, онкологічним хворим, хворим на епілепсію, астму, хворобу Паркінсона, інвалідам дитинства, інвалідам І та ІІ групи та іншим).

 

        На диспансерному обліку перебуває 263 демобілізованих учасників АТО, із них: інваліди - 7, учасники АТО (волонтери) - 8, члени сімей загиблих військовослужбовців в ході АТО – 16, члени сімей Героїв Небесної Сотні – 15.

 

         За даною категорією пацієнтів закріплено лікаря в плані диспансеризації, виписування рецептів на пільгові медикаменти та вироби медичного призначення, направлення на стаціонарне, санаторно-курортне та реабілітаційне лікування. Заборгованості по заробітній платі немає.     

 

          Станом на 14.11.2018 року з лікарями підписано 38047 декларацій, в т.ч. АЗПСМ м. Городок № 1 – 15362, АЗПСМ м. Комарно – 6037, Градівська АЗПСМ – 2579, Суховільська АЗПСМ – 2055, Мшанська АЗПСМ – 1901, Заверещицька АЗПСМ – 1824, Новосільська АЗПСМ – 1764, Керницька АЗПСМ – 1624, Родатицька АЗПСМ – 1461, Добрянська АЗПСМ – 1358.

 

       

 

 

 

Виконана робота комунальним закладом Городоцької районної ради «Городоцька ЦРЛ»

 

 

 

         На базі Комуналього закладу ГРР «Городоцька ЦРЛ» згідно рішення сесії Городоцької районної ради № 404 від 7.12.2017 року реорганізовано комунальний заклад Городоцької районної ради «Городоцька районна стоматологічна поліклініка» шляхом перетворення його в комунальне некомерційне підприємство «Городоцька районна стоматологічна поліклініка» Городоцької районної ради Львівської області.

 

        Станом на 1.10.2018 року організація діяльності лікарні здійснюється працівниками в кількості 603 штатних одиниць: лікарі – 123 чол., середній медперсонал – 246 чол., молодший медперсонал – 131 чол., інший персонал – 10 чол..

 

        Стаціонарна допомога жителям району надається в стаціонарних відділеннях комунального закладу ГРР «Городоцька ЦРЛ» на 285 ліжок: - Городоцька ЦРЛ – 245 ліжок та Комарнівська міська лікарня – 40 ліжок.

 

         Проліковано хворих за 10 міс. – 7908 чол., з них сільських жителів – 4818 чол. Померло в стаціонарі за 10 міс. 70 хворих, з них сільських жителів- 40 чол.

 

Зменшилась  захворюваність від онкозахворювань: в 2017 році – 305,8 на 10 тис.населення і в 2018 році – 253,4 та смертність: 104 особи в 2017 році до 102 в 2018 році.

 

Зменшилась кількість хворих на туберкульоз з вперше встановленим діагнозом: 2017 рік – 66 осіб, 10 міс.2018 рік – 35 осіб та смертність від туберкульозу: 2017 рік – 9 осіб,10 міс. 2018 рік – 3 особи.

 

Зменшилась кількість випадків захворювань на інфекційний гепатит В: з 53 особи в 2017 році до 32 особи за 10 міс. 2018 року і гепатиту С: з 40 осіб в 2017 році до 35 осіб за 10 міс.2018 року.

 

         В 2018  році  за кошти районного бюджету було проведено:

 

- поточний ремонт  ендоскопічного кабінету Городоцької ЦРЛ – 99,5 тис. грн.,

 

- поточний ремонт поліклініки Городоцької ЦРЛ – 14, 2 тис. грн.,

 

- поточний ремонт терапевтичного відділення Городоцької ЦРЛ – 62, 9 тис. грн.,

 

- поточний ремонт травматологічного відділення Городоцької ЦРЛ – 63, 1 тис. грн.,

 

- добудова  терапевтичного  корпусу  до  існуючих  корпусів Городоцької  ЦРЛ  на  50 ліжок – 400,0 тис. грн.

 

 Успішно працюємо по Урядових програмах «Доступні ліки»  та «Відшкодування вартості препаратів інсуліну» для населення Городоччини. 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

           У 2018році за кошти  районного та обласного бюджетів у Городоцькому районі придбано 1 шкільний автобус. Його отримала Переможнянська школа.

 

На  виконання Програми розвитку освіти Городоччини у 2018 році проведено відповідні заходи :

 

- проведено заміну дерев’яних віконних та дверних блоків на металопластикові 250 м.кв. на суму 1035,0 тис. грн.;

 

- виконані роботи по ремонту водопровідної системи в Городоцькому НВК №2  та  Мшанському НВК 155 м/п вартістю 200,0 тис.грн.;

 

- відремонтовано систему опалення Городоцької ЗОШ №4 – 299,9 тис. грн.;

 

- проведено заміну огрівальних котлів в Грімненській ЗОШ, Підзвіринецькій ЗОШ, Переможненській ЗОШ, Родатицькому НВК, Городоцькому НВК №5 на суму 695,0 тис. грн.;

 

- облаштовано 56 приладів дистанційної передачі даних на вузлах обліку газу, вартістю 500,0 тис. грн.;

 

- виконано ремонтно-будівельні  роботи по 21 мікропроекту  на суму 5207,0 тис.грн.;

 

- виконано будівельні роботи по заміні дахів  в Бучалівській ЗОШ, Повітненській ЗОШ, Бартатівському НВК, Городоцькому ДНЗ №4 . Вартість робіт становить 1544,1 тис. грн.;

 

- завезено в навчальні заклади , які опалюються твердим паливом 32 т. вугілля і 27 м.куб. дров.  (Тулиголівська ЗОШ, Шоломиницька ЗОШ, Тучапська ЗОШ, Братковицька ЗОШ);

 

- підготовлено  44 відомчі котельні (100%) до проведення опалювального періоду 2018-2019 років;

 

- продовжується будівництво Суховільської ЗОШ, Братковицької ЗОШ, Дубаневицької ЗОШ.

 

           Станом на 14.11.2018 року  освоєно по Суховільській ЗОШ – 13 765,4 тис. грн. (в т.ч. районний бюджет – 314, 8 тис. грн.) , Братковицькій ЗОШ -10361,5 тис. грн. (в т.ч. районний бюджет – 290, 3 тис. грн.), Дубаневицькій ЗОШ -3242,1 тис. грн. ( в т.ч. районний бюджет – 63, 5 тис. грн.).

 

Придбано:

 

- 43 коплекти техніки (проектор, екран, ноутбук, БФП, ламінатор) для забезпечення Нової української школи на суму 1618,3 тис. грн.

 

- 20 ноутбуків, 3 інтерактивні панелі та 1 інтерактивна дошка на суму 852140 грн. для технічного забезпечення опорних шкіл (ОЗ Комарнівський ЗЗСО)

 

- 27 комплектів (ноутбук, БФП, ламінатор) для забезпечення початкової школи на суму 767,034 тис.грн.

 

- 8 інтерактивних комплексів для оснащення навчальних кабінетів ЗЗСО на суму 550,6 тис. грн.

 

Перейменовано Долинянську ЗОШ у Долинянський НВК. Відкрито дошкільну групу на 25 місць.

 

 З 1 вересня у районі запрацювала Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Городоцької районної ради. Центр був створений на базі опорного закладу «Городоцький НВК №5» відповідно до ч.5 ст. 20 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення сесії Городоцької районної ради Львівської області № 441 від 14.02.2018.  Такий центр у Городку став одним із 24 в області. У штаті установи працюють: олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагоги, учитель-логопед, учитель лікувальної фізкультури.  Тож усім дітям, які мають проблеми зі слухом, зором, порушенням мовлення, опорно-рухового апарату, фахівці тут надають комплекс психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг. Фахівці центру співпрацюють із закладами освіти, допомагаючи в організації інклюзивного навчання, облаштуванні освітнього середовища.       Власне ресурсний центр надає рекомендації школі щодо особливих освітніх потреб учням, корегує його індивідуальні програми розвитку протягом періоду навчання та проводить корекційні заняття. Сюди можуть звертатись батьки дітей віком від 2 до 18 років«Створення центру є кроком до забезпечення комфортного перебування, доступу до освіти та медицини дітей, які мають особливі потреби», - наголосила дружина Президента України, голова Благодійного фонду П.Порошенка Марина Порошенко, яка у серпні перебувала у Городку з робочим візитом, оглянула приміщення Інклюзивно ресурсного центру.

 

14.02.2018 року прийнято рішення районної ради про створення Опорного закладу «Комарнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» та створення Кліцківської філії Опорного закладу «Комарнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Городоцької районної ради.

 

 В цьому навчальному році відкрито 2 додаткові дошкільні групи в ОЗ Городоцькому НВК № 5 на 40 місць. Станом на 14.11.2018 року функціонують три інклюзивні групи (у дошкільному  відділенні ОЗ Городоцького НВК № 5 – 2 групи, у Городоцькому ДНЗ №  – 1 група).  В штатний розпис навчальних закладів введено посади асистента вихователя. У Градівському ДНЗ введено посаду  старшої медсестри.

 

В грудні 2018 року планується відкриття Дроздовицького НВК, де функціонуватиме короткотривала дошкільна група (6 год.).      

 

         

 

ЗАХОДИ РОКУ

 

 

 

У районі продовжуємо гарні традиції прийому на Різдво делегацій молоді. Багато років поспіль, ще перед російською агресією, ми зустрічали у себе учнів і вчителів із Горлівки (міста, яке зараз, на жаль, поки що на тимчасово окупованій території). Позаминулого року в нас гостювала делегація зі Старобільського району Луганської області. Діти зі Старобільщини святкували позаминуле Різдво у нашому районі. Також від 5 до 9 січня 2017 р. Городоччина приймала гостей із Півдня держави – зі Снігурівського району Миколаївської області, які відчули колорит різдвяних свят, проживаючи у родинах наших краян. А на Великодні свята, 15-18 квітня у районі перебували 18 учнів з м. Южноукраїнська (Миколаївщина). У 2018 року на Різдво наш район приймав на Різдво делегацію із Демино-Олександрівського старостинського округу Троїцького району та м. Мілове Луганської області. Гості мешкали в сім’ях у селах Родатичі і Мшана. У січні приймали побратимів-ураїнців зі Старобільська (луганщина) у Суховолі.

 

          У листопаді делегація освітян району, донька поета Івана Низового – Леся Низова в межах проекту "Змінимо країну разом", що реалізовується у рамках співпраці між Львівською обласною радою та Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією побували на Сватівщині (Луганська область), де мали низку цікавих, пізнавальних зустрічей. Головний захід – вшанування постаті й творчості поета Соборності України І. Низового; презентація двох томів з його п'ятикнижжя "Бути народом". У тамтешньому районному молодіжному центрі «Слобожанська духовна криниця" ім. М.Щепенка відбувся просвітницький мистецький захід, присвячений Іванові Даниловичу Низовому – видатному українському поету, громадському діячеві, в житті якого Сватівський край займав особливе місце: сюди поет часто навідувався, тут мав вірних друзів.

 

У заході разом з представниками Городоччини взяли участь педагоги й учні Сватівщини, заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик, радник голови Луганської облдержадміністрації (до речі, наш краянин, бо його родинні корені з Городоччини) Роман Кушнір, заступник голови Сватівської РДА Ганна Лемешко та заступник голови Сватівської районної ради Людмила Павлова. Завітали і люди, які знали Івана Низового.

 

А ще освітяни з Городоччини відвідали Мілуватську ЗОШ І-ІІІ ст. Гостинно приймали нашу делегацію і в Сватівських школах номер 2 і 8. Двосторонні зв'язки, обмін досвідом, напрацюваннями варто розвивати і поглиблювати - з цим погодились педагоги Городоччини і Сватівщини. Ці поїздки організовуються з метою поглиблення взаєморозуміння між різними частинами країни, задля виховання молоді на духовних, етнічних традиціях українського народу.

 

Розуміємо, що сьогодні підвищення рівня національно-культурного і духовного розвитку суспільства – це шлях для протистояння негативним викликам часу; це другий фронт у боротьбі з російською агресією. Відтак багато зусиль спрямовано зараз на відродження національної пам’яті, відновлення і збереження історичної спадщини, культурних надбань, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, стимулювання духовного піднесення мешканців району. Левова частка важливих справ національно-патріотичного, культурно-просвітницького спрямування в районі проводились і проводяться за активної фінансової та моральної підтримки народного депутата України Ярослава Дубневича та його Благодійного фонду.

 

Належне вшанування наших новітніх Героїв, загиблих на Майдані та в українсько-російській війні є справою честі для влади і суспільства. Троє наших земляків полягли у вирі Революції Гідності – це Іван Бльок, Володимир Топій, Володя Жеребний. Від початку війни на Сході держави, протягом шести хвиль часткової мобілізації, понад 250 краян у лавах ЗСУ, добровольчих батальйонів захищали цілісність України, дев’ятеро з них – не повернулись живими: Тарас Кулєба, Андрій Одуха, Віктор Земзерєв, Іван Сирватка, Михайло Самсон, Назарій Попадик, Іван Альберт і Богдан Яценко, Андрій Юрга; демобілізований житель Нового Села Василь Верешко загинув на полігоні; старший солдат, учасник АТО житель с.Мильчиці Дмитро Наконечний загинув внаслідок нещасного випадку у Чернігівській області. Першого липня 2016 р. в останню путь у Львові провели загиблого в зоні АТО бійця-добровольця Василя Сліпака, світової слави оперного співака, котрий залишивши Францію, де працював, поїхав воювати на Донбас. Родинні корені Василя Сліпака зі с. Мшана.

 

Імена наших новітніх борців стали символом боротьби і нової України. Їх вшановують у віршах, пам’ятних знаках. У попередні роки в районі було встановлено пам’ятники, меморіальні таблиці воїнам російсько-української війни та Героям Небесної Сотні. Традиційними стали зустрічі з родинами новітніх Героїв України у кімнаті-музеї Івана Бльока, що у Городоцькій ЗОШ №3 імені Героя України Івана Бльока.

 

Також варто нагадати, що з нагоди Дня Героїв у травні в районі відбувся ініційований райрадою вже традиційний Автопробіг пам’яті до могил наших героїв, а в День Державного Прапора України 23 серпня був проведений Велопробіг до місць поховань Героїв.

 

Районна рада вийшла з ініціативою щодо встановлення у райцентрі Пантеону Борцям за Волю і Незалежність. Серед них – наші новітні герої: три лицарі Майдану, загиблі на Сході хлопці, а також: провідник ОУН Львівського краю Зиновій Тершаковець (родом зі с. Якимчиці); військовий діяч УПА, перший командир Військової округи «Сян» Яків Чорній, що є уродженцем с. Хишевичі і Михайло Шевчук, підпільну діяльність якого свого часу високого відзначив головнокомандувач УПА Роман Шухевич, для якого він на Городоччині організовував конспіративні квартири. Інтелігенція, громадські організації району, батьки новітніх Героїв підтримали задум побудови такого Пантенону на майдані Гайдамаків райцентру; міська рада Городка відвела місце під монумент - на майдані Гайдамаків. Конкурсна комісія визначила кращий проект такого пам’ятника з-поміж пропозицій, які надійшли.

 

П’яті «Ігри Нескорених» у с. Сприня (Самбірщина), співроорганізатором яких виступає Городоцький район, у 2018 р. проходили як Всеукраїнський змаг: участь у молодіжній військово-патріотичній грі взяли участь юнацькі команди із різних частин України, зокрема і Донбасу. А наша команда "Апостольська Чота" увішла до когорти переможців цього змагання.

 

2018-ий рік на Городоччині був оголошений Роком Української мови. Районні відділи освіти та культури підготували заходи, що відбувались по закладах освіти, культури, із залученням дітей та юнацтва. Рішенням сесії районної ради було схвалено використання Прапора національно-визвольної боротьби на території Городоччини. Визначено національно важливі дати, пов’язані з історичними подіями, українськими діячами, в які на головному флагштоці району (біля адмібудинку районної ради) та на будівлях органів місцевого самоврядування піднімають червоно-чорний стяг. Рада звернулась з рекомендацією щодо вивішування цього прапора до керівників підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності), та до громадських об’єднань.

 

У день перепоховання праху Тараса Шевченка, 22 травня, відбулось відкриття меморіальної таблиці на будівлі Старого кінотеатру, що в Городку по вулиці Т.Шевченка. У цьому місці інформаційну таблицю Т.Шевченку встановили ще у 1989 р., однак позаминулого року її викрали. Зусиллями районної ради, громадськості виготовили і встановили нову пам’ятну дошку Т.Шевченку.

 

У травні 2018 р. у с.Малий Любінь постав пам’ятник провідникові ОУН Зиновію Тершаківцю та його бойовим побратимам. Знаменно, що відбулося це у 70-річчя героїчної загибелі у лісі під Любенем З.Тершаківця та його вірних колег по зброї.

 

Цьогоріч Городоччина відзначила 150-ліття від дня народження о.Василя Загаєвича (1866-1948) видатного діяча на ниві красного письменства, просвітництва і духовності.

 

За фінансового і організаційного сприяння районної ради, РДА, свідомі жителі району брали участь в урочистостях і меморіальних заходах, які відбувались у березні, червні та липні у Польщі - на теренах українських автохтонних земель Закерзоння. Участь у Святі української національної пам’яті у Перемишлі, в заходах у Сагрині на вшанування тисяч замордованих поляками українців.

 

 Саме Городоцька районна рада своїм направду революційним рішенням про оголошення 2017-го Роком Івана Низового на Городоччині дала почин масштабній популяризації творчості поета. А з ініціативи наших обласних депутатів - К.Кеньо, В.Сагана, В.Ременяка минулоріч було оголошено Рік Низового і на Львівщині. Тому в області та в районі проведено десятки різноманітних заходів: меморіальних, мистецьких, освітніх, просвітницьких. Значна їх частина присвячена вшануванню пам’яті поета-шістдесятника Івана Низового та популяризації його творчості, чим сьогодні особисто опікується донька митця слова Леся Низова, котра разом із матір’ю Ліною Петрівною три роки тому змушені були залишити окупований зайдами Луганськ та оселились на Городоччині. Районна рада спільно з райдержадміністрацією підтримують Лесю Іванівну у всіх її починаннях і діях, спрямованих на поширення поетичного слова І.Низового у нашому районі та далеко за його межами, у всіх куточках української держави.

 

Вшанування постаті І.Низового та популяризація його творчості продовжились і в 2018 р. Так, 9 лютого у Городку відбулась знакова подія: презентація першого тому п’ятитомного видання І.Низового під назвою "Бути - народом!". Книга побачила світ у видавництві "Український пріоритет" за сприяння Городоцької районної ради та райдержадміністрації, Львівської облради та облдержадміністрації. Почин Городоччини, Львівщини підтримали на Луганщині - за сприяння Луганської обласної військово-цивільної адміністрації у 2018 р. видано другий том п’ятикнижжя. Вихід третього тому, як очікується, фінансово підтримає мала батьківащина І.Низового - Сумщина, четвертого - Одещина. А до появи п’ятого тому долучаться у Києві. Таким чином слово Івана Низового дійсно об’єднає всю Україну.

 

Ще однією важливою віхою у популяризації творчості Івана Низового -   вихід «Городоцької читанки». У цій книзі зібрано поезію Низового, яка адаптована для дітей, що навчаються у початкових класах. А родзинкою книги є ілюстрації, які спеціально для цього видання малювали школярі з Городоччини.  Ідея створення такої  книги народилася у методичному кабінеті відділу освіти Городоцької райдержадміністрації. Мета книги: показати твори Івана Низового для дітей через призму почуттів юних художників. До втілення задуму долучилася творча група вчителів початкових класів району, яка розробила цікаві завдання до поетичних творів.

 

Масштабно і відповідально у районі підійшли до відзначення 100-річчя утворення ЗУНР. В місцях захоронення вояків УГА та січових стрільців встановлено меморіальні таблиці. В Городоцькому районі такі таблиці в межах проекту "Відновлені імена Героїв" встановили у Городку, Керниці, Комарні, Тучапах, В.Любені, Поріччі, Милятині, Хишевичах, Добрянах. У Керниці з почестями перепоховали вояків УГА та освятили Меморіальний хрест, встановлений на братській могилі воїнів Української Галицької Армії. Також у Городку і Комарні на будівлях, де 100 років тому діяли державні органи ЗУНР, встановили відповідні інформаційні таблиці.

 

Волонтерська допомога. У школах району організовувались благодійні ярмарки, учні шкіл відвідували поранених бійців АТО у Львівському військовому госпіталі. Не стоїть осторонь волонтерських справ і районна рада. Заступник голови районної ради Богдан Слонівський, депутат райради Володимир Лещинський та деякі інші наші колеги протягом року неодноразово долучались до волонтерських поїздок на передові позиції бойових дій - до українських військових. Ці поїздки до воїнів-захисників були організовані Народною Самообороною Львівщини, Благодійним фондом Я.Дубневича.

 

У жовтні було закладено основу під реалізацію на Городоччині литовсько-українського проекту, спрямованого на покращення позашкільної освіти та наближення послуг до дітей зі сільської місцевості, розвиток особистих і соціальних навик школярів. У районі була делегація з Литви на чолі з екс-міністром науки і освіти Литви Гінтарасом Степонавічусом.       

 

         Відповідно до рішення президії в 2018 році нагороджено 4 чоловік Відзнакою «За заслуги перед Городоччиною»  (директора ТзОВ «ОЗОН» Олега Когута, громадського діяча Олесю Байко, волонтера Ганну Чернявську та  заслуженого тренера з футболу Ярослава Дмитрасевича).

 

           

 

 

 

Пріоритетами у діяльності районної ради у 2019 році вважаю:

 

 

 

- продовження діяльності районної ради, спрямованої на підвищення ефективності місцевого самоврядування, створення умов для збалансованого розвитку сіл району;

 

– розширення взаємодії з громадськістю для узгодження позицій і визначення ефективних шляхів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку району;

 

-забезпечення прозорості й відкритості у діяльності, ефективної взаємодії із засобами масової інформації;

 

- посилення контролю за виконанням ухвалених рішень районної ради та наданих законами України повноважень;

 

- наповнення бюджету району. А це може бути тільки через розвиток власної промисловості, через підтримку малого і середнього бізнесу, детінізацію заробітних плат, проведення реальної інвентаризації земель, приведення до відповідальності тих, хто порушує земельне законодавство. Податок на доходи фізичних осіб потрібно платити не за місцем реєстрації підприємства, а за місцем його знаходження;

 

-  моніторинг виконання та фінансування усіх чинних районних програм з метою запровадження комплексного підходу до вирішення проблемних питань у різних галузях;

 

- продовження роботи із впровадження енергозберігаючих технологій у закладах соціальної сфери  району;

 

- роботу депутатського корпусу направити на сприяння виконання завдань згідно  з концепцією соціально-економічного розвитку району.

 

       Мені сьогодні приємно відмітити, що між виконавчим апаратом районної ради, постійними депутатськими комісіями, районною державною адміністрацією, органами самоврядування на місцях, депутатами Верховної і обласної ради є взаєморозуміння та співпраця.

 

        Звітуючи про діяльність районної ради, я водночас  хочу подякувати громаді, депутатам, сільським головам, установам і організаціям, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення  злагодженої роботи районної ради,підвищуючи тим самим  авторитет органів місцевого самоврядування. Всім тим, хто допомагав у роботі.

 

        Переконаний, що районна рада за  три роки своєї роботи вже довела свою дієздатність, компетентність та професіоналізм і надалі буде відкритою для пропозицій щодо вирішення питань, які віднесені до її компетенції та готова до співпраці з усіма гілками влади, громадськими організаціями і окремими громадянами з питань розвитку Городоцького району.

 

        Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею сил на благо територіальних громад району, бажаю, щоб справи кожного зміцнювали впевненість людей у нашій відповідальності за стан справ у районі, щастя, миру, родинного затишку та міцного здоров'я.

 

 

 

Дякую за увагу!