XXIV чергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (7 грудня 2018р Рішення № 589-617)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХІV чергової сесії районної ради 7.12.2018р Про порядок денний, Звіт голови, Про звіт гол. лікаря ЦРЛ в ціл..doc, Про звіт гол. лікаря ЦПМСД, Про припинення повн. деп. Фещин в ціл..doc, Про вик. програми освіти в ціл., Про виплату добових в ціл., Про внес змін до показ рн бюджету в ціл., Про затв програми соц-захисту в ціл., Про внес. змін до прогр. розвитку фізкульутри в ціл., Про внес. змін до прогр. розвитку інформ сусп. в ціл., Про внес. змін до прогр. розвитку культури в ціл., Про затв. місц. програм в ціл., Про затв. тех. док. зем. діл. Wоломинецької с.р. 7.3470га в ціл., Про затв. тех. док. зем. діл. Речичанської с.р. в ціл., Про затв. тех. док. зем. діл. Речичанської с.р. 14,5785 га в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл.0.9730га в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл зміни меж смт.В.Любінь в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл зміни меж с.Завидовичі в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл зміни меж с.Косівець в ціл., Про заміну сторони зобовяз.оренди зем.діл. ФОП Попович І.В. в ціл., Про затв.звіту експ.гр.оц.зем.діл.0,4478га в ціл., Про затв.звіту експ.гр.оц.зем.діл.0,4478га .в ціл., Про перед. матеріали, медик, акт. Центр ПМСД в ціл..doc, Про прогол 2019 роком Степана Бандери в ціл..doc, Про реорг. КЗ ГРР ЦРЛ В КНП ЦРЛ в ціл..doc, Щодо над мед.допомоги Лопатнюку в ціл..doc, Про внес змін до показ рн бюджету в ціл.
Звіт про вик. район.бюд. за 9 міс 2018 р. Zvit_pro_vik._rayon.byud_._za_9_mis_2018_r..rtf
589 Р589 Порядок денний R589_Poryadok_denniy.doc
590 Р590 Про звіт голови районної ради R590_Pro_zvit_golovi_rayonnoyi_radi.doc
591 Р591 Про вик.район.бюд. за 9 м.2018 р. R591_Pro_vik.rayon_.byud_._za_9_m.2018_r..doc
592 Р592 Про виконання Прог освіти R592_Pro_vikonannya_Prog_osviti.doc
593 Р593 Про звіт головного лікаря ЦРЛ R593_Pro_zvit_golovnogo_likarya_CRL.doc
594 Р594 Про звіт гол. лікаря Город.РЦ ПМСД R594_Pro_zvit_gol._likarya_Gorod.RC_PMSD.rtf
595 Р595 План роботи 2019 R595_Plan_roboti_2019.doc
596 Р596 Про добові депутатам R596_Pro_dobovi_deputatam.doc
597 Р597 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,проїзд R597_Pro_vnes._zmin_do_Prog.soc_.zah_.proyizd.doc
598 Р598 Про внес.зм.Прог.фіз.кул.спорту2018-20р. R598_Pro_vnes.zm_.Prog_.fiz_.kul_.sportu2018-20r..doc
599 Р599 Про внес.доп.Прог.інфор.прос.2018-20р. R599__Pro_vnes.dop_.Prog_.infor_.pros_.2018-20r..doc
600 Р600 Про внес.змін доПрог.культури 18-20 р. R600_Pro_vnes.zmin_doProg.kulturi_18-20_r..doc
601 Р601 Місцеві програми R601_Miscevi_programi.doc
602 Р602 Про зат.тех.док.Шолом.с.р. 7 га R602_Pro__zat.teh_.dok_.Sholom.s.r._7_ga.doc
603 Р603 Про зат.нор.гр.оцін.ПП Соняч.Енер.9,6 га R603_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.PP_Sonyach.Ener_.96_ga.doc
604 Р604 Про зат.нор.гр.оцін.ПП Соняч.Енер.14,5 га R604_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.PP_Sonyach.Ener_.145_ga.doc
605 Р605 Про зат. проек. земл. Персп.Плюс R605_Pro_zat._proek._zeml._Persp.Plyus_.doc
606 Р606 Про пог.пр.земл. меж смт.В.Люб. R606_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_smt.V.Lyub_..doc
607 Р607 Про пог.пр.земл. меж с.Завидовичі R607_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.Zavidovichi.doc
608 Р608 Про пог.пр.земл. меж с.Косівець R608_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.Kosivec.doc
609 Р609 Про внес.змін.до р.515 про зам.% R609_Pro_vnes.zmin_.do_r.515_pro_zam..doc
610 Р610 Про зат.ек.г.оц.з.д.Струк Польова14 R610_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.d.Struk_Polova14.doc
611 Р611 Про зат.ек.г.оц.з.дСтрук Польова15 R611_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.dStruk_Polova15.doc