XXIV чергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (7 грудня 2018р Рішення № 589-617)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Звіт про вик. район.бюд. за 9 міс 2018 р. Zvit_pro_vik._rayon.byud_._za_9_mis_2018_r..rtf
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХІV чергової сесії районної ради 7.12.2018р Про порядок денний, Звіт голови, Про звіт гол. лікаря ЦРЛ в ціл..doc, Про звіт гол. лікаря ЦПМСД, Про припинення повн. деп. Фещин в ціл..doc, Про вик. програми освіти в ціл., Про виплату добових в ціл., Про внес змін до показ рн бюджету в ціл., Про затв програми соц-захисту в ціл., Про внес. змін до прогр. розвитку фізкульутри в ціл., Про внес. змін до прогр. розвитку інформ сусп. в ціл., Про внес. змін до прогр. розвитку культури в ціл., Про затв. місц. програм в ціл., Про затв. тех. док. зем. діл. Wоломинецької с.р. 7.3470га в ціл., Про затв. тех. док. зем. діл. Речичанської с.р. в ціл., Про затв. тех. док. зем. діл. Речичанської с.р. 14,5785 га в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл.0.9730га в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл зміни меж смт.В.Любінь в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл зміни меж с.Завидовичі в ціл., Про затв. пр.землеустр.зем.діл зміни меж с.Косівець в ціл., Про заміну сторони зобовяз.оренди зем.діл. ФОП Попович І.В. в ціл., Про затв.звіту експ.гр.оц.зем.діл.0,4478га в ціл., Про затв.звіту експ.гр.оц.зем.діл.0,4478га .в ціл., Про перед. матеріали, медик, акт. Центр ПМСД в ціл..doc, Про прогол 2019 роком Степана Бандери в ціл..doc, Про реорг. КЗ ГРР ЦРЛ В КНП ЦРЛ в ціл..doc, Щодо над мед.допомоги Лопатнюку в ціл..doc, Про внес змін до показ рн бюджету в ціл.
589 Р589 Порядок денний R589_Poryadok_denniy.doc
590 Р590 Про звіт голови районної ради R590_Pro_zvit_golovi_rayonnoyi_radi.doc
591 Р591 Про вик.район.бюд. за 9 м.2018 р. R591_Pro_vik.rayon_.byud_._za_9_m.2018_r..doc
592 Р592 Про виконання Прог освіти R592_Pro_vikonannya_Prog_osviti.doc
593 Р593 Про звіт головного лікаря ЦРЛ R593_Pro_zvit_golovnogo_likarya_CRL.doc
594 Р594 Про звіт гол. лікаря Город.РЦ ПМСД R594_Pro_zvit_gol._likarya_Gorod.RC_PMSD.rtf
595 Р595 План роботи 2019 R595_Plan_roboti_2019.doc
596 Р596 Про добові депутатам R596_Pro_dobovi_deputatam.doc
597 Р597 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,проїзд R597_Pro_vnes._zmin_do_Prog.soc_.zah_.proyizd.doc
598 Р598 Про внес.зм.Прог.фіз.кул.спорту2018-20р. R598_Pro_vnes.zm_.Prog_.fiz_.kul_.sportu2018-20r..doc
599 Р599 Про внес.доп.Прог.інфор.прос.2018-20р. R599__Pro_vnes.dop_.Prog_.infor_.pros_.2018-20r..doc
600 Р600 Про внес.змін доПрог.культури 18-20 р. R600_Pro_vnes.zmin_doProg.kulturi_18-20_r..doc
601 Р601 Місцеві програми R601_Miscevi_programi.doc
602 Р602 Про зат.тех.док.Шолом.с.р. 7 га R602_Pro__zat.teh_.dok_.Sholom.s.r._7_ga.doc
603 Р603 Про зат.нор.гр.оцін.ПП Соняч.Енер.9,6 га R603_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.PP_Sonyach.Ener_.96_ga.doc
604 Р604 Про зат.нор.гр.оцін.ПП Соняч.Енер.14,5 га R604_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.PP_Sonyach.Ener_.145_ga.doc
605 Р605 Про зат. проек. земл. Персп.Плюс R605_Pro_zat._proek._zeml._Persp.Plyus_.doc
606 Р606 Про пог.пр.земл. меж смт.В.Люб. R606_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_smt.V.Lyub_..doc
607 Р607 Про пог.пр.земл. меж с.Завидовичі R607_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.Zavidovichi.doc
608 Р608 Про пог.пр.земл. меж с.Косівець R608_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.Kosivec.doc
609 Р609 Про внес.змін.до р.515 про зам.% R609_Pro_vnes.zmin_.do_r.515_pro_zam..doc
610 Р610 Про зат.ек.г.оц.з.д.Струк Польова14 R610_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.d.Struk_Polova14.doc
611 Р611 Про зат.ек.г.оц.з.дСтрук Польова15 R611_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.dStruk_Polova15.doc