XXІІІ позачергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (2 листопада 2018р Рішення № 568-588)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХІІI позачергової сесії районної ради 2.11.2018р Про включення в пор.денн.пит. затв.тех.док.зем.діл.В.Любінської ОТГ.j, Про порядок денний.jpg, Про затв.звіту про викон. р-н бюджету.jpg, Про внес.змін. назви о.м.с. Шолиминецька с.р..jpg, Про над.дозв.гр.Лишаку А.І. на розроб.дет.пла.зем.діл..jpg, Про над.дозв. гр.Мотиці Ю.В. на зміну конф.зем.діл.0,1240га.jpg, Про над.дозв.ПП перспектива Плюс скл. дет.плану.тер 8,200 га.jpg, Про внес. змін. до ріш. р.р.затв.тех.док.зем.діл..jpg, Про внес.змін до списку для буд.гаражів с.Черляни.jpg, Про внес.змін до затв.дет.плану.тер.зем.діл.Авіаційна.jpg, Про затв.тех.док.зем.діл. с.Нове Село.jpg, Про над.дозволу ПП Перспектива Плюс інвентар. зем.с.Черляни.jpg, Про над.дозволу ПП Перспектива Плюс інвентар. земель.с.Черляни.jpg, Про затв. тех.док.зем.діл.Речичанської с.р.9,000 га.jpg, Про затв. програми цукровий та нецукровий діабет.jpg, Про перейм. Дроздовицької ЗОШ.jpg, Про погодж.вартості над.послуг ТзОВ Галпек Городок.jpg, Про погод.над.вартості послуг ЗОШ№4.jpg, Про передачу видатків між місцевими бюджетами.jpg, Про внес змін. до показ. р-н.бюджету.jpg, Про розгляд заяв жителів р-ну.jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.В.Любінської ОТГ.jpg
568 Р568 Порядок денний R568_Poryadok_denniy.doc
569 Р569 Про зат.район.бюдж. за І пів. 2018 Zvit_pro_vik.rayon_.byudzh._za_I_piv._2018_r..rtf, R569_Pro_zat.rayon_.byudzh._za_I_piv._2018.doc
570 Р570 Про переймен. Шоломиниц. с.р. R570_Pro_pereymen._Sholominic._s.r..doc
571 Р571 Дозвіл на розр.дет.пл. Лишаку А.І. R571_Dozvil_na_rozr.det_.pl_._Lishaku_A.I..doc
572 Р572 Доз. на зміну конф.зем.діл.Мотика R572_Doz._na_zminu_konf.zem_.dil_.Motika.doc
573 Р573 Про над.доз.на скл.проек.земл.Пер.Плюс R573_Pro_nad.doz_.na_skl.proek_.zeml_.Per_.Plyus_.doc
574 Р574 Про внес.змін до ріш.287 CК Бізнес клас R574_Pro_vnes.zmin_do_rish.287_CK_Biznes_klas.doc
575 Р575 Про внес. змін до дод.рішення 170 R575_Pro_vnes._zmin_do_dod.rishennya_170.rtf
576 Р576 Про внес.змін до ріш.437 д.пл. Авіац.123, 124 R576_Pro_vnes.zmin_do_rish.437_d.pl_._Aviac.123_124.doc
577 Р577 Про зат.тех.док.Бакаю Р.Г. Нов.Село R577_Pro__zat.teh_.dok_.Bakayu_R.G._Nov.Selo_.doc
578 Р578 Про зат.тех.док.Процаку В.В. R578_Pro__zat.teh_.dok_.Procaku_V.V..doc
579 Р579 Про пров.інвен.земель с.Черляни аеродр. R579_Pro_prov.inven_.zemel_s.Chelyani_aerod..doc
580 Р580 Про зат.нор.гр.оцін.ПП Соняч.Енергосис. R580_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.PP_Sonyach.Energosis..doc
581 Р581 Про Прог. Цукровий діабет .2018 р. R581_Pro_Prog._Cukroviy_diabet_.2018_r..doc
582 Р582 Про переймен. Дроздовицької ЗОШ R582_Pro_pereymen._Drozdovickoyi_ZOSh.doc
583 Р583 Про пог тар на Тепло дляЗОШ №4 R583_Pro_pog_tar_na_Teplo_dlyaZOSh_no4.doc
584 Р584 Про погод тарифу на Тепло ЦРЛ R584_Pro_pogod_tarifu_na_Teplo_CRL.doc
585 Р585 Про передд. видат.на вик.пов. Львів.м.р. R585_Pro_peredd._vidat.na_vik.pov_._Lviv.m.r..doc
586 Р586 Допомога громадянам R586_Dopomoga_gromadyanam.doc
587 Р587 Про внес.змін.до показн.р.б.2018 dodatok_3.xls, R587_Pro_vnes.zmin_.do_pokazn.r.b.2018.doc, dodatok1_1.xls, dodatok_2.xls, Dodatok_4.xls, Dodatok_5_.xls
588 Р588 Про зат.нор.грош.оцін ВЛюбін.ОТГ R588_Pro_zat.nor_.grosh_.ocin_VLyubin.OTG_.doc