XXІІ позачергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (4 вересня 2018р Рішення № 547-567)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХIІ позачергової сесії районної ради 4.09.2018р Про прийняття за осн пор.ден.jpg, Про вкл. в пор.денн.пит. Прогр. від.освіти.jpg, Про вкл. в пор.денн.пит.Змін до прогр. енергозбер.jpg, Про прийн в ціл.пор.денного.jpg, Про прийн розпор.роботи.jpg, Про стан протидії злочинності за осн.jpg, Про стан протидії злочинності в ціл..jpg, Про затв.пер.акту.цпмсд кнп за осн.jpg, Про затв.пер.акту.цпмсд кнп в ціл.jpg, Про признач.гол.лікаря цпмсд за осн.jpg, Про признач.гол.лікаря цпмсд в ціл..jpg, Про затв.прогр.фін.підтр.цпмсд за осн.jpg, Про затв.прогр.фін.підтр.цпмсд в ціл..jpg, Про над дозволу цпмсд пер нежит.прим.за осн.jpg, Про над дозволу цпмсд пер нежит.прим. в цілому.jpg, Про над.дозв.від.освіти.перед.прим.цпмсд за осн.jpg, Про над дозв.від.освіти.перед.нежитл.прим.цпмсд в ціл..jpg, Про затв.пол.про пор.призн.кер.ком.підприємст за осн.jpg, Про затв.пол.про пор.призн.кер.ком.підприємст в ціл..jpg, Про оголош.конкурсу дир.РБТІ за осн.jpg, Про оголош.конкурсу дир.РБТІ в ціл.jpg, Про внес.доп. до прогр.е.г.о.зем.діл.за осн..jpg, Про внес.доп.до прогр.е.г.о.зем.діл в ціл..jpg, Про розгляд заяв жителів р.н. за осн.jpg, Про розгляд заяв жителів р.н. в ціл..jpg, Про уточ.пл.показн.р-н.бюджету за осн.jpg, Про уточ.пл.показн.р-н.бюджету в ціл.jpg, Про над.дозв.Персп.Плюс перед.в суборен.зем.діл. за осн.jpg, Про над.дозв.Персп.Плюс перед.в суборен.зем.діл. в ціл..jpg, Про затв.пр.зем.устр.зем.діл.гр.Гринчишину Т.В. за осн.jpg, Про затв.пр.зем.устр.зем.діл.гр.Гринчишину Т.В. в ціл..jpg, Про затв.тех.док. зем.діл.11,3646га за осн..jpg, Про затв.тех.док. зем.діл.11,3646га в ціл..jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. за осн.jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. в ціл..jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. 0,4478 га за осн..jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. 0,4478 га в ціл..jpg, Про над.згоди на под.зем.діл. за осн..jpg, Про над згоди на поділ зем.діл. в ціл..jpg, Про делегування предст.до госпітал.ради за осн.jpg, Про делегування предст.до госпітал.ради в ціл.jpg, Про внес змін. до прогр. енергозбереж. за осн, Про внес змін. до прогр. енергозбереж. в ціл..jpg, Про затв.прогр. кап.рем. жит.фонду від.освіти за осн..jpg, Про затв.прогр.кап.рем.жит.фонду від.освіти в ціл..jpg
547 Р547 Порядок денний R547_Poryadok_denniy.doc
548 Р548 Про злоч. та коруп.за І півр.2018 R548_Pro_zloch._ta_korup.za_I_pivr.2018.doc
549 Р549 Про затв. перед. акта КНП Гор,РЦПМСД R549_Pro_zatv._pered._akta_KNP_GorRCPMSD.doc
550 Р550 Про внес.змін до котр. ГородЦПМСД R550_Pro_vnes.zmin_do_kotr._GorodCPMSD.doc
551 Р551 Про зат.Прог. фін.під.КНП Гор.ЦПМСД R551_Pro_zat.Prog_._fin.pid_.KNP_Gor.CPMSD_.doc
552 Р552 Про над доз на орен.прим ГорРЦПМСД R552_Pro_nad_doz_na_oren.prim_GorRCPMSD.doc
553 Р553 Про над доз від.освіти на пер.прим ГорРЦПМСД R553_Pro_nad_doz_vid.osviti_na_per.prim_GorRCPMSD.doc
554 Р554 Про Полож. про приз. керів. ком. підпр R554_Pro_Polozh._pro_priz._keriv._kom._pidpr.doc
555 Р555 Про огол. конкур.на дир. КП РБТІ R555_Pro_ogol._konkur.na_dir._KP_RBTI.doc
556 Р556 Про внес.допов. доПрог.експ.г.оціню R556_Pro_vnes.dopov_._doProg.eksp_.g.ocinyu.doc
557 Р557 Допомога громадянам R557_Dopomoga_gromadyanam.doc
558 Р558 Про уточ.район.бюд.на 2018 р. Додаток 6 бюдж. розвитку, Додаток 5, Додаток 4, Додаток 3, Додаток 2, Додаток 1, R558_Pro_utoch.rayon_.byud_.na_2018_r..doc
559 Р559 Про перед.зем. в суборен. Пер.плюс R559_Pro_pered.zem_._v_suboren._Per.plyus_.doc
560 Р560 Про зат. прое.землеуст. Гринчишину Т. R560_Pro_zat._proe.zemleust._Grinchishinu_T..doc
561 Р561 Про зат.тех.док.Галич.с.р. 11 га R561_Pro__zat.teh_.dok_.Galich.s.r._11_ga.doc
562 Р562 Про пров.експ.грош.оцін. Струк М.М. R562_Pro_prov.eksp_.grosh_.ocin_._Struk_M.M..doc
563 Р563 Про пров.експ.грош.оцін. Струк М.М. R563_Pro_prov.eksp_.grosh_.ocin_._Struk_M.M..doc
564 Р564 Про поділ зем.діл.Дорож.знаки R564_Pro_podil_zem.dil_.Dorozh.znaki_.doc
565 Р565 Про делагув.членів до Госпіт.ради R565_Pro_delaguv.chleniv_do_Gospit.radi_.doc
566 Р566 Про Прог.кап.ремон.житлов.фонду R566_Pro_Prog.kap_.remon_.zhitlov.fondu_.doc
567 Р567 Про внес. зм.Прог.енергозбереж.17-20р. R567_Pro_vnes._zm.Prog_.energozberezh.17-20r..doc