XXІІ позачергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (4 вересня 2018р)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХIІ позачергової сесії районної ради 4.09.2018р Про прийняття за осн пор.ден.jpg, Про вкл. в пор.денн.пит. Прогр. від.освіти.jpg, Про вкл. в пор.денн.пит.Змін до прогр. енергозбер.jpg, Про прийн в ціл.пор.денного.jpg, Про прийн розпор.роботи.jpg, Про стан протидії злочинності за осн.jpg, Про стан протидії злочинності в ціл..jpg, Про затв.пер.акту.цпмсд кнп за осн.jpg, Про затв.пер.акту.цпмсд кнп в ціл.jpg, Про признач.гол.лікаря цпмсд за осн.jpg, Про признач.гол.лікаря цпмсд в ціл..jpg, Про затв.прогр.фін.підтр.цпмсд за осн.jpg, Про затв.прогр.фін.підтр.цпмсд в ціл..jpg, Про над дозволу цпмсд пер нежит.прим.за осн.jpg, Про над дозволу цпмсд пер нежит.прим. в цілому.jpg, Про над.дозв.від.освіти.перед.прим.цпмсд за осн.jpg, Про над дозв.від.освіти.перед.нежитл.прим.цпмсд в ціл..jpg, Про затв.пол.про пор.призн.кер.ком.підприємст за осн.jpg, Про затв.пол.про пор.призн.кер.ком.підприємст в ціл..jpg, Про оголош.конкурсу дир.РБТІ за осн.jpg, Про оголош.конкурсу дир.РБТІ в ціл.jpg, Про внес.доп. до прогр.е.г.о.зем.діл.за осн..jpg, Про внес.доп.до прогр.е.г.о.зем.діл в ціл..jpg, Про розгляд заяв жителів р.н. за осн.jpg, Про розгляд заяв жителів р.н. в ціл..jpg, Про уточ.пл.показн.р-н.бюджету за осн.jpg, Про уточ.пл.показн.р-н.бюджету в ціл.jpg, Про над.дозв.Персп.Плюс перед.в суборен.зем.діл. за осн.jpg, Про над.дозв.Персп.Плюс перед.в суборен.зем.діл. в ціл..jpg, Про затв.пр.зем.устр.зем.діл.гр.Гринчишину Т.В. за осн.jpg, Про затв.пр.зем.устр.зем.діл.гр.Гринчишину Т.В. в ціл..jpg, Про затв.тех.док. зем.діл.11,3646га за осн..jpg, Про затв.тех.док. зем.діл.11,3646га в ціл..jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. за осн.jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. в ціл..jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. 0,4478 га за осн..jpg, Про над.дозв.ФОП Струк М.М. 0,4478 га в ціл..jpg, Про над.згоди на под.зем.діл. за осн..jpg, Про над згоди на поділ зем.діл. в ціл..jpg, Про делегування предст.до госпітал.ради за осн.jpg, Про делегування предст.до госпітал.ради в ціл.jpg, Про внес змін. до прогр. енергозбереж. за осн, Про внес змін. до прогр. енергозбереж. в ціл..jpg, Про затв.прогр. кап.рем. жит.фонду від.освіти за осн..jpg, Про затв.прогр.кап.рем.жит.фонду від.освіти в ціл..jpg
547 Р547 Порядок денний R547_Poryadok_denniy.doc
548 Р548 Про злоч. та коруп.за І півр.2018 R548_Pro_zloch._ta_korup.za_I_pivr.2018.doc
549 Р549 Про затв. перед. акта КНП Гор,РЦПМСД R549_Pro_zatv._pered._akta_KNP_GorRCPMSD.doc
550 Р550 Про внес.змін до котр. ГородЦПМСД R550_Pro_vnes.zmin_do_kotr._GorodCPMSD.doc
551 Р551 Про зат.Прог. фін.під.КНП Гор.ЦПМСД R551_Pro_zat.Prog_._fin.pid_.KNP_Gor.CPMSD_.doc
552 Р552 Про над доз на орен.прим ГорРЦПМСД R552_Pro_nad_doz_na_oren.prim_GorRCPMSD.doc
553 Р553 Про над доз від.освіти на пер.прим ГорРЦПМСД R553_Pro_nad_doz_vid.osviti_na_per.prim_GorRCPMSD.doc
554 Р554 Про Полож. про приз. керів. ком. підпр R554_Pro_Polozh._pro_priz._keriv._kom._pidpr.doc
555 Р555 Про огол. конкур.на дир. КП РБТІ R555_Pro_ogol._konkur.na_dir._KP_RBTI.doc
556 Р556 Про внес.допов. доПрог.експ.г.оціню R556_Pro_vnes.dopov_._doProg.eksp_.g.ocinyu.doc
557 Р557 Допомога громадянам R557_Dopomoga_gromadyanam.doc
558 Р558 Про уточ.район.бюд.на 2018 р. Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6 бюдж. розвитку, Додаток 2, Додаток 1, R558_Pro_utoch.rayon_.byud_.na_2018_r..doc
559 Р559 Про перед.зем. в суборен. Пер.плюс R559_Pro_pered.zem_._v_suboren._Per.plyus_.doc
560 Р560 Про зат. прое.землеуст. Гринчишину Т. R560_Pro_zat._proe.zemleust._Grinchishinu_T..doc
561 Р561 Про зат.тех.док.Галич.с.р. 11 га R561_Pro__zat.teh_.dok_.Galich.s.r._11_ga.doc
562 Р562 Про пров.експ.грош.оцін. Струк М.М. R562_Pro_prov.eksp_.grosh_.ocin_._Struk_M.M..doc
563 Р563 Про пров.експ.грош.оцін. Струк М.М. R563_Pro_prov.eksp_.grosh_.ocin_._Struk_M.M..doc
564 Р564 Про поділ зем.діл.Дорож.знаки R564_Pro_podil_zem.dil_.Dorozh.znaki_.doc
565 Р565 Про делагув.членів до Госпіт.ради R565_Pro_delaguv.chleniv_do_Gospit.radi_.doc
566 Р566 Про Прог.кап.ремон.житлов.фонду R566_Pro_Prog.kap_.remon_.zhitlov.fondu_.doc
567 Р567 Про внес. зм.Прог.енергозбереж.17-20р. R567_Pro_vnes._zm.Prog_.energozberezh.17-20r..doc