XXІ позачергова сесія Городоцької районної ради VII скликання (24 липня 2018р Рішення №529 - 546)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХI позачергової сесії районної ради 24.07.2018р Про обрання ліч.ком..jpg, Про прийн. за осн. пор.ден..jpg, Про прийн. в ціл.. пор.ден..jpg, Про прийн. розпор.роб..jpg, Про внес.змін до дод.№2 прогр. компл.розв.тер.осн..jpg, Про внес.змін до дод.№2 прогр. компл.розв.тер.в ціл..jpg, Про внес.змін. прогр.зб.культ.спадщини.осн.jpg, Про внес.змін. прогр.збер.культ.спадщини.в ціл.jpg, Про внес.змін. до прогр.протокол.заходів осн..jpg, Про внес.змін. до прогр.протокол.заходів ціл.jpg, Про над.дозв. проект.зем.вул.Авіаційна за осн..jpg, Про над.дозв. проект.зем.вул.Авіаційна в ціл..jpg, Про затв.дет.пл.зем.діл.Титова В.В. за осн..jpg, Про затв.дет.пл.зем.діл.Титова В.В. в ціл..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.1,0829га Градівської с.р. за осн..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.1,0829га Градівської с.р. в.ціл.jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.15,0385га Галичан. с.р.за осн.jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.15,0385га Галичан. с.р.в цілjpg.jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.2,8322га Грімне. с.р. за осн..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.2,8322га Грімне. с.р. в ціл...jpg, Про затв.тех.док.зем.діл ТзОВ РСФорт за осн..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл ТзОВ РСФорт в ціл..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.13,1747гаПерсп.Плюс за осн....jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.13,1747гаПерсп.Плюс в ціл..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.ТзОВ Мрія Фармінг за осн..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.ТзОВ Мрія Фармінг в ціл..jpg, Про над.дозв.на скл.пр..зем.діл.Шемелинцю.М.М. за осн..jpg, Про над.дозв.на скл.пр..зем.діл.Шемелинцю.М.М. в ціл..jpg, Про затв.пр.зміни меж.с.Долиняни за осн.jpg, Про затв.пр.зем.зміни меж.с.Долиняни в ціл..jpg, Про затв.пр.зміни меж.с.Вовчухи за осн..jpg, Про затв.пр.зміни меж.с.Вовчухи в ціл.jpg, Про уточнення пл.показ.р-н.бюджету в ціл..jpg, Про уточнення пл.показ.р-н.бюджету за осн.jpg, Про внес.змін.до прогр.соц.захисту в ціл.jpg, Про внес.змін.до прогр.соц.захисту за осн..jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.130,900га ПерспективаПлюс в ціл.jpg, Про затв.тех.док.зем.діл.130,900га перспективаПлюс за осн.jpg
529 Р529 Порядок денний R529_Poryadok_denniy.doc
530 Р530 Про внес. до ріш. 466Прог.розв.терит. R530_Pro_vnes._do_rish._466Prog.rozv_.terit_..doc
531 Р531 Про внес. змін до ріш.465 Прог.збер.кул.спад. R531_Pro_vnes._zmin_do_rish.465_Prog.zber_.kul_.spad_..doc
532 Р532 Про внес.змін доПрог.орг. та прв.масо.заходів R532_Pro_vnes.zmin_doProg.org_._ta_prv.maso_.zahodiv.doc
533 Р533 Про над. на скл.проек.зем. Авіац.гаражі R533_Pro_nad._na_skl.proek_.zem_._Aviac.garazhi.doc
534 Р534 Про зат. дет.плану Титову В.В. R534_Pro_zat._det.planu_Titovu_V.V..doc
535 Р535 Про зат.тех.док.Градів.с.р. 1,08 га R535_Pro__zat.teh_.dok_.Gradiv.s.r._108_ga.doc
536 Р536 Про зат.тех.док.Галич.с.р. 15 га R536_Pro__zat.teh_.dok_.Galich.s.r._15_ga.doc
537 Р537 Про зат.тех.док.Грімнен.с.р. 2,8 га R537_Pro__zat.teh_.dok_.Grimnen.s.r._28_ga.doc
538 Р538 Про зат.нор.гр.оцін.ТзОВ РС Форт R538_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.TzOV_RS_Fort.doc
539 Р539 Про звт.тех док..Персп.Плюс под.з.д. R539_Pro_zvt.teh_dok..Persp_.Plyus_pod.z.d..doc
540 Р540 Про затв.нор.гр.оцін.ТзОВ Мрія Фармінг Львів R540_Pro_zatv.nor_.gr_.ocin_.TzOV_Mriya_Farming_Lviv.doc
541 Р541 Дозвіл на ск. проек. землус.Шемелинцю R541_Dozvil_na_sk._proek._zemlus.Shemelincyu.doc
542 Р542 Про пог.пр.зем. меж с.Долиняни R542_Pro_pog.pr_.zem_._mezh_s.Dolinyani.doc
543 Р543 Про пог.пр.зем. меж с.Вовчухи R543_Pro_pog.pr_.zem_._mezh_s.Vovchuhi.doc
544 Р544 Про звт.тех док..Персп.Плюс под.з.д. R544_Pro_zvt.teh_dok..Persp_.Plyus_pod.z.d..doc
545 Р545 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,проїзд R545_Pro_vnes._zmin_do_Prog.soc_.zah_.proyizd.doc
546 Р546 Про уточ. район.бюдж.на 2018 р. Додаток 6 бюджет розвитку, Додаток 5, Додаток 4 Соцеконом, Додаток 3, Додаток 2, Додаток 1, R546_Pro_utoch._rayon.byudzh.na_2018_r..doc