ХХ сесія Городоцької районної ради VII скликання (19 червня 2018р Рішення № 499 - 528)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХХ чергової сесії районної ради 19.06.2018р Про обрання ліч . ком.jpg, Про прийн. за осн. пор. денн..jpg, Про вкл в пор. денн. пит. про висвітлення.jpg, Про вкл. в пор. денн. пит. про присвоєння ЗОШ№4 імені.jpg, Про перед. автомобіля ЦПМСД.jpg, Про перед. автомобіля ЦПМСД Мерседес.jpg, Про затв.тех.док.нормативно гр. оцінки. зем. діл. 23,0030.jpg, Про прийн в ціл. пор. денн.jpg, Про прийн. розпор. роботи.jpg, Про реорг. КЗ ГРР ЦПМСД в КНП.jpg, Про реорг. КЗ ГРР ЦПМСД в КНП..jpg, Про зміни в складі пост. комісій.jpg, Про реорг газети НД за основу.jpg, Про реорг газети НД в цілому.jpg, Про затв. прогр. дитячих ігрових майд. за осн..jpg, Про затв. прогр. дитячих ігрових майд. в цілому jpg.jpg, Про затв. прогр. над пільг у гот формі.jpg, Про внес. змін та доп. до прогр. фін.підтр.Стомат полікл..jpg, Про внес. змін та доп. до прогр. фін.підтр.Стомат полікл...jpg, Про погод. контракту з дир. Стомат полікл за осн.jpg, Про погод. контракту з дир. Стомат полікл в ціл.jpg, Про погод. контракту з дир. Стомат полікл в ціл.jpg, Про над.дозволу пр.землеустр.Войтко Н.В..jpg, Про над.дозволу пр.землеустр.Войтко Н.В..в ціл.jpg, Про затв.пр.зем.зем.діл.Стецику М.П. за осн.jpg, Про затв.пр.зем.зем.діл.Стецику М.П. в ціл.jpg, Про затв. звіту. гр. оц. зем. діл.с.Черляни за осн.jpg, Про затв. звіту. гр. оц. зем. діл.с.Черляни в ціл.jpg, Про затв. тех.док.норм.гр.оц.ТзОВ ЕкопайпЛьвів за осн.jpg, Про затв. тех.док.норм.гр.оц.ТзОВ ЕкопайпЛьвів в ціл.jpg, Про затв. тех. док.гр. оц. зем. діл.20га Керн.с.р..за оснjpg.jpg, Про затв. тех. док.гр. оц. зем. діл.20га Керн.с.р..jpg, Про пропозицію депутата районної ради Пришляка О.І..jpg, Про затв. тех. док.гр. оц. зем. діл.27,5га Градівська.с.р..jpg, Про затв. тех. док.гр. оц. зем. діл.27,5га Градів.с.р..в ціл.jpg, Про над. згоди на под.зем.діл. с.Черляни.jpg за осн.jpg, Про над. згоди на под.зем.діл. с.Черляни.jpg, Про затв. тех. док. зем. діл. СТзОВ Грімне.jpg, Про затв. тех. док. зем. діл. СТзОВ Грімне в ціл.jpg, Про зам. сторон. зобовяз. договору ФОП Попович І.В. за осн.jpg, Про зам. сторон. зобовяз. договору ФОП Попович І.В. в ціл..jpg, Про призн. Бобеляк І.М. дир. ІРЦ за осн.jpg, Про призн. Бобеляк І.М. дир. ІРЦ в ціл.jpg, Про внес змін до Положення призн. кер. ЗЗСО за осн.jpg, Про внес змін до Положення призн. кер. ЗЗСО в ціл.jpg, Про над. дозв.КЗ ГРР ЦРЛ перед рентген апарату за осн.jpg, Про над. дозв.КЗ ГРР ЦРЛ перед рентген апарату в ціл.jpg, Про уточн. пл. показ. рн.бюджету.jpg, Про розгляд. заяв .жит.р-ну.jpg, Про затв.звіту про вик. р-н бюджету.jpg, Про внес. змін. до прогр. висвітл. діяльності орг. держ.вл..jpg, Про підтрм.заяви ЛОР.jpg, Про підтр. звернення ЛОР.jpg, Про присв.ЗОШ№4 ім.Одухи і Кулєби.jpg, Про. перед. авто ЦПМСД ФОРД.jpg, Про перед. автомобіля ЦПМСД Мерседес...jpg, Про затв. тех.док.норм.гр.оц.23,0030 в ціл.jpg
499 Р499 Порядок денний R499__Poryadok_denniy.doc
500 Р500 Зміни в постійних комісіях R500_Zmini_v_postiynih_komisiyah.doc
501 Р501 Про реорган.КЗ ГРР Гор.РЦП МСД Статут ЦПМСД СТАТУТ 2.0, R501_Pro_reorgan.KZ_GRR_Gor.RCP_MSD.doc
502 Р502 Про роздержав.Народної Думки R502_Pro__rozderzhav.Narodnoyi_Dumki.doc
503 Р503 Про Прог.над.пільг у готів.формі.2018 R503_Pro_Prog.nad_.pilg_u_gotiv.formi_.2018.doc
504 Р504 Про Програма облаш.дит.ігр.майд.2018 R504_Pro_Programa_oblash.dit_.igr_.mayd_.2018.doc
505 Р505 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,військ. R505_Pro_vnes._zmin_do_Prog.soc_.zah_.viysk_..doc
506 Р506 Про погодж. Матківської О.М. R506_Pro_pogodzh._Matkivskoyi_O.M..doc
507 Р507 Дозвіл на склд проек. землуст.Войтко R507_Dozvil_na_skld_proek._zemlust.Voytko.doc
508 Р508 Про зат. прое.землеуст. Стецику М. R508_Pro_zat._proe.zemleust._Steciku_M..doc
509 Р509 Про зат.ек.г.оц.з.діл.Алікенд R509_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.dil_.Alikend.doc
510 Р510 Про зат.нор.гр.оцін.ТзОВ Тогов.дім R510_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.TzOV_Togov.dim_.doc
511 Р511 Про зат.тех.док.Градів.с.р. 27 га R511_Pro__zat.teh_.dok_.Gradiv.s.r._27_ga.doc
512 Р512 Про зат.тех.док.Керниц.с.р. 20 га R512_Pro__zat.teh_.dok_.Kernic.s.r._20_ga.doc
513 Р513 Про поділ зем.діл.Персп.Плюс R513_Pro_podil_zem.dil_.Persp_.Plyus_.doc
514 Р514 Про зат.нор.гр.оцін.ТзОВ Грімно 1,5га R514_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.TzOV_Grimno_15ga.doc
515 Р515 Про замін.стор.зоб. у дог.орен.з.д. R515_Pro_zamin.stor_.zob_._u_dog.oren_.z.d..doc
516 Р516 Про погод.на посаду дирек. Інк.рес.ц. R516_Pro_pogod.na_posadu_direk._Ink.res_.c..doc
517 Р517 Про внес.змін,доп.до Полож. приз.директ. R517_Pro_vnes.zmindop.do_Polozh._priz.direkt..doc
518 Р518 Про над. доз.на перед.ренг.апар. Гор.ЦРЛ R518_Pro_nad._doz.na_pered.reng_.apar_._Gor.CRL_.doc
519 Р519 Допомога громадянам R519_Dopomoga_gromadyanam.doc
520 Р520 Про уточн.район. бюдж. на 2018 р. R520_Pro_utochn.rayon_._byudzh._na_2018_r..doc, dodatok1, dodatok_2, dodatok_3, Dodatok_4, Dodatok_5, Dodatok_6_byudzher_rozv, Dodatok_7_mikroproekt
521 Р521 Про вик. район.бюдж. за І квар. 2018 R521_Pro_vik._rayon.byudzh._za_I_kvar._2018.doc
522 Р522 Про підтримку звернен.Льв.ОР R522_Pro_pidtrimku_zvernen.Lv_.OR_.doc