Конкурс на заміщення вакантної посади КНП "Городоцька районна стоматологічна поліклініка"

 Городоцька районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Городоцька районна стоматологічна поліклініка» Городоцької районної ради Львівської області.

Підстава проведення конкурсу: рішення сесії Городоцької районної ради №445 від 14.02.2018 року «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Городоцька районна стоматологічна поліклініка» та призначення тимчасово виконуючого обов`язків», рішення конкурсної комісії від 03.05.2018 (протокол № 2);

Дані про медичний заклад: Комунальне некомерційне підприємство "Городоцька районна стоматологічна поліклініка» 81500, Львівська обл. м.Городок, вул.Львівська, 13.

Основний напрям діяльності закладу:   підприємство є некомерційним самостiйним лiкувально-профiлактичним закладом, що надає квалiфiковану спецiалiзовану стоматологiчну медичну допомогу та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку. 

Структура закладу:  адмiнiстративно-управлiнський відділ; допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі; лікувально-профілактичні підрозділи.

Статут закладу: затверджений рішенням Городоцької районної ради від 14.02.2018 № 443 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення закладу:

1 392 250 грн., згідно «Районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Городоцької районної ради «Городоцька  районна стоматологічна поліклініка» на 2018 рік», затвердженої рішенням сесії Городоцької районної ради №479 від 20.04.2018 р.

Інформація про посаду: Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво лікувально-профілактичним закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством і статутом закладу.

Умови оплати праці керівника закладу: згідно з укладеним контрактом.

Вимоги до претендента (відповідно до єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002           № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами): 

- Повна вища освіта (спецiалiст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».

- Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спецiалiзацiєю з «Органiзацiї i управління охороною здоров’я».

- Підвищення квалiфiкацiї (курси удосконалення, стажування, передатестацiйнi цикли тощо).

-  Наявність сертифіката лікаря-спецiалiста та посвiдчення про присвоєння (підтвердження) квалiфiкацiйної категорії з цієї спецiальностi.

- Стаж роботи за фахом — не менше 5 років.

Перелік документів, що має подати претендент:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до «Порядку про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Городоцька районна стоматологічна поліклініка», затвердженого рішенням сесії Городоцької районної ради № 444 від 14.02.2018р. (далі-Порядок);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2  до  «Порядку», затвердженого рішенням сесії Городоцької районної ради № 444 від 14.02.2018р.

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, яка надається окремо у запечатаному конверті. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу на три роки, в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 «Порядку» затвердженого рішенням сесії Городоцької районної ради № 444 від 14.02.2018р.  ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4  «Порядку» затвердженого рішенням сесії Городоцької районної ради № 444 від 14.02.2018р.;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Дата початку приймання документів: 04.05.2018р.

Кінцевий термін подачі документів: 01.06.2018р. (включно)

Дата проведення наступного засідання конкурсної комісії: 04.06.2018р.

Адреса, за якою приймаються документи від претендентів: м.Городок вул.Б.Хмельницького, 2,  каб.311

Адреса, за якою буде проводитись конкурс: м.Городок вул.Б.Хмельницького,2 (ІІ поверх актовий зал)

Номер телефону та адреса електронної пошти, за якою можна отримати додаткову інформацію, яка цікавить претендента на посаду: тел. 31-570; gorodok.rada@gmail.com

 

 

ДодатокРозмір
Р444 Про затв. положення на конкурс гол. лікаря стомат. полікл132.5 KB