Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням

 Фахівці Городоцької ОДПІ повідомляють, що відповідно до п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з розд. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 №462) (далі – Порядок), шляхом подання повідомлення за ф. №20-ОПП.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Початком перебігу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що підтверджують право користування, розпорядження об’єктом оподаткування. Наприклад, якщо дата набуття права платником щодо об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів – 05.02.2018, то останній день надання форми 20-ОПП – 15.02.2018.

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.

Повідомлення за ф. №20-ОПП подається платниками податків за умови наявності об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням. Інформація про об’єкти оподаткування, такі як товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) відображаються у відповідній податковій звітності платника податків (податкова декларація з податку на прибуток, з податку на додану вартість, податковий розрахунок за ф. №1ДФ та інші), тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за ф. №20-ОПП.

Взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється, в тому числі, на підставі повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП, поданого платником відповідно до розділу VIII Порядку, та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об'єкта оподаткування.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою №20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою №20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, зокрема якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо, відповідно до вимог п.63.3 ст.63 та п.66.5 ст.66 ПКУ та п.8.5 розділу VIII Порядку №1588, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування. У повідомленні зазначаються нове та попереднє значення реквізиту, який змінився.

При заповненні розділу 3 «Тип об’єкта оподаткування» повідомлення за формою №20-ОПП, вказується об’єкт оподаткування згідно Рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/ Типи об’єктів оподаткування) та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах (п.8.7 розд. VIII Порядку).

Типи об’єктів оподаткування, зазначені у Рекомендованому довіднику, є узагальненими, тому у разі відсутності у довіднику відповідних типів об’єктів оподаткування, необхідно обрати той тип об’єкта оподаткування, який за своїм функціональним призначенням найбільш відповідає поняттю, визначеному п.п.14.1.129 п.14.1 ст.14 Кодексу.

У разі надання в оренду частини приміщень (окремих кімнат, офісів, квадратних метрів), суб’єкт господарювання – власник нерухомого майна подає до контролюючого органу повідомлення за ф. №20-ОПП (п.63.3 ст.63 та пп.170.1.2 п.170.1 ст.170 ПКУ). При цьому потрібно враховувати, що приміщення, які розташовані за одним місцезнаходженням, у повідомленні за ф. №20-ОПП відображаються у вигляді одного об’єкта оподаткування, а якщо однотипні об’єкти оподаткування розташовані за різним місцезнаходженням, то їх необхідно показувати як окремі об’єкти оподаткування. 

У разі, якщо основне місце обліку юридичної особи є місце проживання керівника, то така юридична особа (незалежно від того, за якою адресою вона зареєстрована) зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. №20-ОПП (п.63.3 ст.63 та п.64.1 ст.64 ПКУ).

У разі придбання (оренди) юридичною особою транспортного засобу для своїх господарських потреб або потреб відокремленого підрозділу (філії) повідомлення за ф. №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після придбання (оформлення договору оренди) за основним місцем обліку такої юридичної особи (п. 8.1, п. 8.2 та п.8.4 розділу VIIІ Порядку №1588).

У разі придбання (оренди) юридичною особою транспортного засобу для потреб відокремленого підрозділу (філії) у графі «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» повідомлення за ф. №20-ОПП зазначається адреса відокремленого підрозділу (філії) за місцезнаходженням транспортного засобу.

Якщо юридична особа в повідомленні за ф. №20-ОПП вже зазначила транспортні засоби, які знаходяться у її власності (оренді), то при наступному придбанні (оренді) або відчуженні транспортних засобів в повідомленні за ф. №20-ОПП зазначаються тільки ті об’єкти по яким сталися зміни.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. При цьому таке повідомлення подається разом з супровідним листом, в якому зазначається факт виправлення помилок у відомостях про об’єкт оподаткування.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, зокрема його місцезнаходження (перейменування назви міста, вулиці тощо), платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування. У повідомленні зазначаються нове та попереднє значення реквізиту, який змінився.

Платник податків, у разі зміни відомостей про місцезнаходження об’єкта оподаткування, у тому числі внаслідок перейменування міста, вулиці інших топонімів, повинен надати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. Таке повідомлення подається протягом 10 робочих днів з дня виникнення змін у даних. При цьому у разі, якщо такі зміни підлягають державній реєстрації, то початком перебігу 10-денного строку є дата державної реєстрації змін.

Таким чином, нагадуємо, що платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за ф. №20-ОПП.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу з питань заповнення та подання повідомлення за ф. №20-ОПП або з інших питань податкового законодавства у Центрі обслуговування платників у приміщенні Городоцької ОДПІ (81500, м. Городок, майдан Гайдамаків, 24 з понеділка по п`ятницю з 9:00 до 13:00 та з 13:45 до 18:00 (у п`ятницю до 16:45), телефони для довідок: (231) 30455).