XIX сесія Городоцької районної ради VII скликання (20 квітня 2018р)

ДодатокРозмір
Р1 Порядок денний80.5 KB
Р2 План роботи р.р.на ІІ,III, ІV кв. 2018 року91 KB
Р3 Про стан злочин.коруп. на тер.району57 KB
Р4 Про Програму СЕК роз. на 2018 рік44.5 KB
Р5 Про Прог. бор. ОУН і УПА47 KB
Р6 Про Програму зайн.насел.2018-2044.5 KB
Р7 Про Програму Пожежн. на201846 KB
Р8 Про внес. змін до Прог.соц.зах.,військ.51.5 KB
Р9 Про внес. змін до Прог.збер.кул.спад.68.5 KB
Р10 Про внес. доп. до Прог.розв.терит.61 KB
Р11 Про внес.змін доПрог.заб.жит.діт.сиріт56 KB
Р12 Про внес. зм.Прог.фіз.кул.спорту201851.5 KB
Р13 Про внес. зм.Прог.енергозбереж.17-20р.50 KB
Р14 Про вик. прог.фіз.куль.спорту за 2017 р.49 KB
Р15 Про вик. прог.Молод.Город. за 2017 р.43.5 KB
Р16 Про вик.Прог.фінан.учасн.АТО2017р46 KB
Р17 Про зат. прое.землеуст. Гладишу Д.53 KB
Р18 Про пог.пр.земл. меж с.Родатичі34 KB
Р19 Про поділ зем.діл.Персп.Плюс56 KB
Р20 Про внес. змін до дод.ріш.614гаражі90.35 KB
Р21 Про зат.тех.док.Татарин.с.р. 43 га41 KB
Р22 Про зат.тех.док.Братков.с.р. 4 га41 KB
R23_Pro_zat.Prog_._fin.pid_._Stomat._polik..doc42 KB
Р24 Про затв. перед. акта Стомат.пол.43.5 KB
Р25 Про перед.буд.дит.консул.Комар.м.р.46 KB
Р26 Про затв.актів прийм-перд. осн.з.Великолюб.ОТГ44 KB
Р27 Про реорган.КЗ ГРР Гор.РЦП МСД53.5 KB
Р28 Про над.дозв.культ.на фін.музею Тершак.59 KB
Р29 Про зат.Полож. про пров.конк. ІРЦ75.46 KB
Р30 Про над.дозв.спис.спорт.майд.ЗОШ №559 KB
Р31 Про над.дозв.спис.спорт.майд.ЗОШ №460 KB
Р32 Про реорган. Градівської ЗОШ !-ІІІ34.5 KB
Р33 Про реорган. Лісновиц. ЗОШ І-ІІ35 KB
Р34 Про реорг.Добрян. НВК 1-ІІІ ст.35 KB
Р35 Про реорган. Татар. НВК 1-ІІ35 KB
Р36 Про ліквідацію Мостів.ЗОШ І ст.42 KB
Р37 Про ліквід.Путят. ЗОШ І ст.43.5 KB
Р38 Допомога громадянам39 KB
Р39 Про внес. змін до Інвес.Прог.201851 KB
Р40 Про уточ.район.бюдж. на 2018 рік69.5 KB
Додаток 144 KB
Додаток 243 KB
Додаток 399 KB
Додаток 429.5 KB
Додаток 550 KB
Додаток 6 54.5 KB
Програма капіт. будівниц. 2018 р.102.5 KB
Додаток до Інвес.прогр. на 2018 р.51 KB
додаток 6 до уточ. район. бюджету55 KB
Р42 Про прип.повноваж.деп.Фещин35.5 KB
ПРОГРАМА соцекономрозв на 2018782 KB
ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРС ДИРЕКТОРА ІРЦ49.5 KB
Порядок проведення конкурсу ІРЦ працівників58 KB
проект рішення в рр про затвердження положення про ірц42 KB