XVІІІ сесія Городоцької районної ради VII скликання (14 лютого 2018р Рішення №415-456)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
438 Р438 Про над. доз.щодо вст.меж.Тосканія.doc R438_Pro_nad._doz.shchodo_vst.mezh_.Toskaniya.doc
439 Р439 Про створ.опорного заклад. Ком.ЗОШ.doc R439_Pro_stvor.opornogo_zaklad._Kom.ZOSh_.doc
440 Р440 Про ств. філії Кліц. Опорн.закл.Комарн..docx Положення про Кліцківську філію.doc, R440_Pro_stv._filiyi_Klic._Oporn.zakl_.Komarn..doc
441 Р441 Про ств.Інклюз.-ресур.цен.Гор.освіта.doc R441_Pro_stv.Inklyuz.-resur.cen_.Gor_.osvita.doc
442 Р442 Про зат.Пол.про пров.кон.на керів.освіти.doc Polozh.pro_proved_konk.keriv_.zak_.osviti.doc, R442_Pro_zat.Pol_.pro_prov.kon_.na_keriv.osviti.doc
443 Р443 Про затвер. Статуту стомат.полік..docx Statut_KNP_GRStomatolog.Polik_..doc, R443_Pro_zatver._Statutu_stomat.polik_..doc
444 Р444 Про зат. Полож. на конкурс дир.С.Пол..doc R444_Pro_zat._Polozh._na_konkurs_dir.S.Pol_..doc
445 Р445 Про оголош.конкур.і приз.дир.Стомат..docx R445_Pro_ogolosh.konkur.i_priz.dir_.Stomat..doc
446 Р446 Про пер.Гор.ЦРЛ осн.з.Великолюб.ОТГ.doc R446_Pro_per.Gor_.CRL_osn.z.Velikolyub.OTG_.doc
447 Р447 Про над. доз.на перед. мат.рес. Гор.ЦРЛ.doc R447_Pro_nad._doz.na_pered._mat.res_._Gor.CRL_.doc
448 Р448 Про над. доз.на перед. осн.зас. Гор.ЦРЛ.doc R448_Pro_nad._doz.na_pered._osn.zas_._Gor.CRL_.doc
449 Р449 Про над. доз.Гор.ЦПМСДна укл.угоди орен..rtf R449_Pro_nad._doz.Gor_.CPMSDna_ukl.ugodi_oren..rtf
450 Р450 Про над.доз.Гор.р.р.на орен.1кв.м..rtf R450_Pro_nad.doz_.Gor_.r.r.na_oren.1kv.m..rtf
451 Р451 Про над. дозв. КП РБТІ на орен.прим..docx R451_Pro_nad._dozv._KP_RBTI_na_oren.prim_..doc
452 Р452 Прогол.2018р.Роком укр.мови.doc R452_Progol.2018r.Rokom_ukr.movi_.doc
453 Р453 Про викоист. прапора ОУН.doc R453_Pro_vikoist._prapora_OUN.doc
454 Р454 Допомога громадянам.doc R454_Dopomoga_gromadyanam.doc
455 Р455 Про пог.пр.земл. меж с.Угри.doc r455_pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.ugri_.doc
456 Р456 Про зат.тех.док.Грім.с.р. 185га.doc R456_Pro__zat.teh_.dok_.Grim_.s.r._185ga.doc