XVІІІ сесія Городоцької районної ради VII скликання (14 лютого 2018р Рішення №415-456)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на засіданні ХVІІІ чергової сесії районної ради 14.02.2018р Про обрання ліч. комісії.jpg, Про прийняття за осн. пор. денного.jpg, Про вкл. в пор. денн. пит..jpg, Про вкл в пор денн. 2пит..jpg, Про прийн. в цілому пор. денн..jpg, Про прийн. розпор. роботи.jpg, Про прип. повн. депутата Дільного А..jpg, Про звіт голови Гор.РДА.jpg, Про вик. Інвест. програми.jpg, Про затв. Інвест. програми на 2018р.jpg, Про затв. комплекс. прогр. розвитку культури.jpg, Про затв. прогр. техн. і фін. забезпечення.jpg, Про затв. програми військово. патріот вихов..jpg, Про затв. прогр. Молодь Городоччини.jpg, Про затв. прогр. розв. фізкультури.jpg, Про затв. прогр. відеонагл. Безпечна Гор-на.jpg, Про затв. прогр. підтримки орг. вик.влади.jpg, Про затв. прогр. розв. інформ. простору.jpg, Про затв. комплекс. прогр. соц-реаб.заходів.jpg, Про затв. прогр. щодо лептоспірозу.jpg, Про затв. звіту експерт. гр. оцінки.jpg, Про надання дозв. ПП Перспектива Плюс.jpg, Про продаж обєкта нерухомості.jpg, Про продаж обєкта нерухомості.2.jpg, Про затв. дет. плану зем.діл. с.Черляни.jpg, Про затв. техн.док. з норм. гр. оцінки.jpg, Про затв. проекту землеустр. гр.Цекоту Роману.jpg, Щодо зміни меж с.Стоділки.jpg, Про уточ. планових показн. р-н бюджету.jpg, Про затв. уточ. план. показн..jpg, Про затв. звіту. щодо вик. р-н бюджету..jpg, Про затв. полож. про оренду ком.майна.jpg, Про звільнення РДА та дергеокадастр від сплати.jpg, Про виплату добових депутатам.jpg, Про затв.пр.землеустр. зем.діл.аеродром Черляни.jpg, Про внес. змін. до прогрм. Забезп.житлом дітей сиріт.jpg, Про внес. змін. до прогр. запобіг. НС.jpg, Про затв. місцевих програм..jpg, Про затв. прогр. орг. та проведення мас.заходів.jpg, Про затв.прогр.експерт.гр.оцінки зем.діл..jpg, Про затв. прогр. розв.місц.самовряд..jpg, Про затв. прогр. забезп.житлом уч.бойових дій.jpg, Про затв. прогр. розвитку.фізкульт та спорту.jpg, Про затв.прогр. безпека закладів освіти.jpg, Про затв.прогр.утрим автодоріг.jpg, Про затв. тех.док.зем.діл.гр.Волинець,Процак КП Лутра.jpg, Про затв.дет.пл.тер.зем.діл.с.Черляни.вул.Польова 3000м.jpg, Про продаж обєкта нерух. із зем.діл.jpg, Про продаж обєкта нерух. із зем.діл. на аукц..jpg, Про над.дозв.ПП Перспект Плюс.склад.пр.землеустр..jpg, Про затв.звіту експерт.гр.оцінки.зем.діл.с.Черляни.jpg, Про затв.дет.пл.тер.зем.діл.вул.Авіаційна123,124.jpg, Про над.дозвол.вигот.техн.док. зем.діл. ТзОВ Тосканія с.Черляни.jpg, Про створ.оп.закладу Комарнівський ЗЗСО.jpg, Про створ.філії Кліцківської оп.закладу.jpg, Про створ.установи інклюз.центр.jpg, Про пров.конкурсу керівників закладів ЗЗСО.jpg, Про.затв.Статуту КНП Гор.стомат.полікл..jpg, Про затв.пол.про пор.провед.конкурсу на пос.директора КНП стомат..jpg, Про оголош.конкурсу на пос.директора КНП Гор.стомат.полікл..jpg, Про над.дозв.ЦРЛ передачу осн.засобів Вел.Любінській ОТГ.jpg, Про над.дозв.ЦПМСД передачі мат.рес.на баланс ЦРЛ.jpg, Про над.дозв.ЦПМСД угоди оренди Мшанській АЗПСМ.jpg, Про над.дозв.Гор.р.р.укл.угоди оренди 1кв.м.в адмін.буд..jpg, Про над.дозв.ЦПМСД передачу стомат.установки Угрівській с.р..jpg, Про над.дозв.Г.р.р.передачу в оренду РБТІ прміщень 1поверху адм.буд,.jpg, Про прогол. 2018 Роком укр.мови. на Городоччині.jpg, Про викор.прапора націонално-визв.боротьби на тер.Гор.р-ну, Про розгляд заяв жителів р-ну щодо над.мат.доп., Щодо встановл.зміни меж.с.Малий Любінь.jpg, Про затв тех.док.з нормат.гр.оцінки зем.діл.Грімненської с.р.jpg
Протокол 18 сесії Protokol_18_sesiyi.doc
415 Р415 Порядок денний.doc R415_Poryadok_denniy.doc
416 Р416 Про припин. повноваж.деп.Дільного.doc R416_Pro_pripin._povnovazh.dep_.Dilnogo.doc
417 Р417 Про вик. програми СЕК за 2017 р..doc R417_Pro_vik._programi_SEK_za_2017_r..doc, Звіт за 2017 по ПРОГРАМІ СоцЕконом розвитку (зведений) (1).doc
418 Р418Про вик. Інвес. прог. за 2017 р..doc R418Pro_vik._Inves._prog._za__2017_r..doc, NOVIY_ZVIT_PO_INVESTICIYNIY_PROGRAMI_2017.doc, DODATOK_do_zvitu_po_INVEST._PROG..xls
419 Р419 Місцеві програми.doc Р419 Місцеві програми.doc, Комплексна програма розвитку культури Городоччини на 2017-1.doc, НОВА Інвестиційна програма капітального будівництва 2018.doc, НОВА Інвестиційна програма ДОДАТОК.xls, програма Городоцьке ВП на 2018 р..doc, Програма Городоцький РВК 2018 (1).doc, програма дороги 2018 без знаків doc.doc, Програма житло АТО 2018 (1)-2.doc, Програма інваліди на 2018-1.doc, Програма оповіщення району 2018 р. (3).doc, Програма охорони заклад. освіти.doc, ПРОГРАМА оцінки майна.doc, програма підтримки органів вик. влади.doc, Програма по ГКІ та лептослірозу 18р РДА.doc, Програма протокольних і масових заходів 2018-2020.doc, Програма роз.місцеве самов.на 2018 рік.doc, Програма розвитку громадянського суспільства 2018-2020.doc, програма розвиток фізичної культури2018 ОСВІТА.doc, ПРОГРАМА спорт 2018 рік.doc, районна програма молодь 2018 рік.doc
420 Р420 Про внес. змін до Прог.лікв. НС.doc R420_Pro_vnes._zmin_do_Prog.likv_._NS.doc
421 Р421 Про внес.змін доПрог.заб.жит.діт.сиріт.doc R421_Pro_vnes.zmin_doProg.zab_.zhit_.dit_.sirit_.doc
422 Р422 Про внес.змін до Прог.дет.пл.тер.АТО.doc R422_Pro_vnes.zmin_do_Prog.det_.pl_.ter_.ATO_.doc
423 Р423 Про зат.Пол.про відрядж.депутатам.doc R423_Pro_zat.Pol_.pro_vidryadzh.deputatam.doc
424 Р424 Про звіл.від сплати орен.прим.РДА.doc R424_Pro_zvil.vid_splati_oren.prim_.RDA_.doc
425 Р425Про зат. Пол.про орен.нер.майна ГРР.docx R425Pro_zat._Pol.pro_oren.ner_.mayna_GRR.doc, Положення оренди нерухомого майна.doc
426 Р426 Про вик.район.бюдж. за 2017 рік.doc R426_Pro_vik.rayon_.byudzh._za_2017_rik.doc, ZVIT_pro_vik.rayon_.byudzh._za_2017_r..doc
427 Р427 Про уточн. район.бюдж. за 2017.doc R427_Pro_utochn._rayon.byudzh._za_2017.doc, dodatok1.xls, dodatok_2.xls, dodatok_3.xls, dodatok_4.xls, Dodatok_5.xls, Dodatok_6_byudzher_rozv.xls, Dodatok__no7_soc_ekon.xls
428 Р428 Про уточн. район.бюдж. за 2018р R428_Pro_utochn.rayon_.byudzh.na_2018_r..doc
429 Р429 Про пог.пр.земл. меж с.Стоділки.doc R429_Pro_pog.pr_.zeml_._mezh_s.Stodilki.doc
430 Р430 Про зат. прое.землеуст. Цекоту.doc R430_Pro_zat._proe.zemleust._Cekotu.doc
431 Р431 Про зат.нор.гр.оцін.КП Лутра Городок.doc R431_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.KP_Lutra_Gorodok.doc
432 Р432 Про затв. дет. пл. ПП К. Пер. 3000м. с..doc R432_Pro_zatv._det._pl._PP_K._Per._3000m._s..doc
433 Р433 Про прод. оєкта та зем діл.П.Плюс90.doc R433_Pro_prod._oiekta_ta_zem_dil.P.Plyus90.doc
434 Р434 Про прод. об'єк.та з.діл.П.Плюс 91.doc R434_Pro_prod._obiek.ta_z.dil_.P.Plyus_91.doc
435 Р435 Про над.доз.на скл.проек.земл.ПП К. Пер. 3000м. с..doc R435_Pro_nad.doz_.na_skl.proek_.zeml_.PP_K._Per._3000m._s..doc
436 Р436 Про зат.ек.г.оц.з.діл.Біляєву,Мельн.doc R436_Pro_zat.ek_.g.oc_.z.dil_.BilyaievuMeln.doc
437 Р437 Про затв. дет. пл. Авіац.123, 124.doc R437_Pro_zatv._det._pl._Aviac.123_124.doc