Про районний бюджет Городоцького району на 2018 рік

Відповідно до  статей 75,76,77 Бюджетного кодексу  України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44,61-64,66  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городоцька районна рада

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 569345300,00  грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 564182300,00 грн, доходи  спеціального фонду бюджету –– 5163000,00  грн.  згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 569345300,00  грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 564182300,00 грн, видатки спеціального фонду бюджету – 5163000,00  грн.   згідно з додатком №3 до цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  300000,00  грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі  500000,00  грн.

4. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних (регіональних) програм згідно з додатком №5 до цього рішення.

  6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах за головними розпорядниками коштів згідно з додатком №4.

       7.  Затвердити субвенцію по загальному фонду районного бюджету на 2018 рік від Великолюбінської селищної ради, затверджену рішенням сесії від 24.11.2017 року № 267 «Про затвердження Угоди про міжбюджетні трансферти»  в сумі 3850000 грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення громади та визнати головним розпорядником коштів субвенції КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ» по КПК 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»   (додаток №1, додаток №3).

     8.  Затвердити субвенцію по загальному фонду районного бюджету на 2018 рік від Великолюбінської селищної ради, затверджену рішенням сесії від 24.11.2017 року №267 «Про затвердження Угоди про міжбюджетні трансферти»  в сумі 407900 грн. на реалізацію селищних програм (додаток №1, додаток №3), а саме :

      на потреби селищних програм соціального захисту населення на 2018 рік жителям Великолюбінської селищної ради в суму 96400 грн. та визнати головним розпорядником коштів управління соціального захисту населення Городоцької РДА , а саме : по КПК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» - 25340 грн. , по КПК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» - 5430 грн. , по КПК 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг» - 22070 грн., по КПК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - 43560 грн.;

      на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування , після досягнення 18-річного віку в сумі 5500 грн. та визнати головним розпорядником коштів відділ освіти Городоцької РДА по КПК 0611170 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»;

      на здійснення соціальної роботи на території Великолюбінської селищної ради в рамках повноважень і функцій районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді  в сумі 87400 грн. та визнати головним розпорядником коштів Городоцький районний центр соціальних служб для сім"ї , дітей та молоді по КПК 0243121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;

      для оплати праці трьох соціальних робітників Городоцького районного територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) в рамках їх повноважень та функцій в сумі 218600 грн. та визнати головним розпорядником коштів Городоцький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по КПК 0823104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання  громадян, які  не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

          9.    Надати обласному бюджету Львівської області іншу субвенцію в сумі 2 000 000,00 грн. на забезпечення функціонування відділення відновного лікування та реабілітації Львівської обласної клінічної лікарні , утвореного на базі Великолюбінської міської лікарні згідно з додатком №6.

         10.  Видатки на утримання Великолюбінської міської лікарні здійснювати за рахунок коштів районного бюджету Городоцького району до 01 квітня 2018 року .

         11. Видатки на утримання КЗ ГРР «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснювати відповідно до положень пункту 3 , статті 89 та пункту 1-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України .

          12.  Установити, що пільга на харчування дітей в загальноосвітніх школах, навчально-виховних комплексах та дошкільних навчальних закладах району надається дітям учасників АТО, Героїв Небесної Сотні, батьки яких загинули чи пропали безвісти в розмірі 100 відсотків.

         13. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2018 році в особі керівника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. У процесі виконання районного бюджету  в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з  головою комісії з питань бюджету.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм здійснювати районній державній адміністрації у межах загального обсягу видатків передбачених на відповідну програму, за погодженням з  головою постійної комісії з питань бюджету районної ради після розгляду на постійній комісії з питань бюджету.

15. Городоцькій районній державній адміністрації та головним розпорядникам районного бюджету:

15.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

15.2. У місячний термін підготувати та подати на розгляд і затвердження чергової сесії районної ради районні  програми, зміни до них у межах призначень, визначених цим рішенням.

15.3. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам району  здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету, згідно фактично виконаних робіт та наданих послуг.

15.4. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

15.5. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

15.6. В особі керівника фінансового управління райдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2018 рік.

        16. Установити, що  в 2018 році:

        16.1. Згідно Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. №2768-III кошти  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходяться в спільній комунальній власності територіальної громади району у відповідності до розпорядження голови облдержадміністрації  від 21.04.07 р. №872, рішення сесії районної ради від 24.07.2007 р. №171 зараховуються у розмірі 100 відсотків до районного бюджету.

        16.2. Комунальні унітарні підприємства районної комунальної власності сплачують у 2018 році до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) затвердженого рішенням Городоцької районної ради від 29.12.2012 року №356,  у розмірі 20 відсотків.

        16.3. Передача в оренду нежитлових приміщень, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, проводиться виключно на конкурсній основі після закінчення строку дії договору оренди без продовженого терміну його дії за усною або письмовою згодою сторін.

         Підприємства, установи, організації в управлінні яких перебуває майно районної комунальної власності можуть бути орендодавцями майна виключно з дозволу районної ради.

        Орендна плата за нерухоме майно, яке перебуває на балансі  комунальних підприємств освіти, культури, охорони здоров'я  спрямовується  в повному обсязі комунальним підприємствам, закладам освіти, культури, охорони здоров'я і використовується виключно для власних потреб.

17. Установити, що виявлені контролюючими органами суми нецільового використання бюджетних коштів, отриманих як субвенція, підлягають поверненню до відповідного бюджету .

18.  У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2018 рік.

19. Установити, що у загальному фонді  районного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.

       21. Додатки  1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       22. Рішення вступає в дію з 1 січня 2018 року .

       23. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету    (І.Мєскало).

 

 

 

 

Голова районної  ради                                                                   В.Більовський