XVІІ сесія Городоцької районної ради VII скликання (7 грудня 2017р Рішення № 370-407)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на ХVІІ черговій сесії районної ради 7.12.2017р Про над дозволу м.р. оренду приміщення, Про внес. змін до рішення Г.р.р. про оренду прим. ЦПМСД, Про реорган. юр. особи. Городоцька стоматологічна полікл., Про внес. змін у структ. Городоцька ЦРЛ, Про затв. звіту щодо затв. викон. р.н бюджету з 9міс., Про уточ пл. показн. р.н. бюджету, Про звернення до ВРУ, Про розгляду заяв жителів р-н, Про затв проекту землеустр. щодо відв. зем. діл. с.Черляни для інд. гаражів, Про прийняття за осн пор ден, Про прийн в ціл пор ден, Про прийн розпор роб, Про звіт гол ради, Про внес змін до Прогр випл. мат. доп, Про внес змін до прогр Молодь Городоччини, Про затв полану роботу на І кв 2018 р, Про затв Прогр відзначення держ свят, Про внесення до прогр розв місц самовряд, Про затв прогр покр мат-тех стану РБТІ, Про затв положення конкурсного відб керівників закл.ох.здор., Про затв прогр. створ. і викор. місц.резерву. для НС, Про стан вик. Рег. програми питна вода, Про звіт керівника АПК, ПРО звіт поліції, Про обрання ліч ком, Про затв дет. плану тер. зем. діл.с.Черляни, Про затв. дет. плану. норм. гр. оцінки. 0.2347 га Вел. Люб., Щодо надання ПП АЛІКЕНД проведення експерт. грош. оцінки зем. діл., Про затв. пр. земл.зем.діл. Перспектива Плюс, Про затв. пр. земл.зем.діл. Перспектива Плюс 1, Про затв. пр. земл.зем.діл. Перспектива Плюс 2, Про передачу будівлі Добрянській с.р, Про передачу будівлі Добрянській с.р з приб. Милятинської ЗОШ, Про над. дозв. від. освіти угоди буфет Суховільська ЗОШ, Внес. змін до статуту Гор.НВК№5, Про виплату добових депутатам, Про затв штатного розпису Г.Р.Р. на 2018р, Про надбавки голові та заступнику, Про затв. коштор. видатків на утрим апарату Г.р.р., Про затв прогр.виплат. допомоги малозабезп.гр.р.
Протокол 1 засід.17 сесії Protokol_1_zasid.17_sesiyi.doc
371 Р371 Порядок денний.doc R371_Poryadok_denniy.doc
372 Р372 Про звіт голови районної ради.doc R372_Pro_zvit_golovi_rayonnoyi_radi.doc
373 Р373 Про внесзмін доПрог.мат.допом.2017.doc R373_Pro_vneszmin_doProg.mat_.dopom_.2017.doc
374 Р374 Про внес.змін доПрог.Молод.Город. 2017.doc R374_Pro_vnes.zmin_doProg.Molod_.Gorod_._2017.doc
375 Р375 План роботи 2018.doc R375_Plan_roboti_2018.doc
376 Р376 Про Прог відзначення свят 2018 р.doc R376_Pro_Prog_vidznachennya_svyat_2018_r.doc
377 Р377 Про внесзмін доПрог.орган.міс.самвряд 2017.doc R377_Pro_vneszmin_doProg.organ_.mis_.samvryad_2017.doc
378 Р378 Про Програма РБТІ 2017-18 р.doc R378_Pro_Programa_RBTI_2017-18_r.doc
379 Р379 Про зат.Положення про пров.конк..doc R379_Pro_zat.Polozhennya_pro_prov.konk_..doc
380 Р380 Про Прог.лікв. НС.doc R380_Pro_Prog.likv_._NS.doc
381 Р381 Про вик. Пграми Питна вода України.doc R381_Pro_vik._Pgrami_Pitna_voda_Ukrayini.doc
382 Р382 Про роботу АПК.doc R382_Pro_robotu_APK.doc
383 Р383 Про роботу Город.відділ. поліції.doc R383_Pro_robotu_Gorod.viddil._policiyi.doc
384 Р384 Про зат. прое.землеуст. учас.АТО.doc R384_Pro_zat._proe.zemleust._uchas.ATO_.doc
385 Р385 Про затв. дет. пл. ПП К. Пер. 63.doc R385_Pro_zatv._det._pl._PP_K._Per._63.doc
386 Р386 Про зат.нор.гр.оцін.ТзОВ Венто-сервіс В.Люб..doc R386_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.TzOV_Vento-servis_V.Lyub_..doc
386 Р386 Про зат.нор.гр.оцін.ТзОВ Венто-сервіс В.Люб..doc R386_Pro_zat.nor_.gr_.ocin_.TzOV_Vento-servis_V.Lyub_..doc
387 Р387 Про доз.на експ.гр.оц. з.діл.АЛІКЕНД.doc R387_Pro_doz.na_eksp.gr_.oc_._z.dil_.ALIKEND.doc
388 Р388 Про зат.проек.земл. Пер.Плюс,25.doc R388_Pro_zat.proek_.zeml_._Per.Plyus25.doc
389 Р389 Про зат.проек.земл. Пер.Плю,64.doc R389_Pro_zat.proek_.zeml_._Per.Plyu64.doc
390 Р390 Про зат.проек.земл. Пер.Плюс,86,88.doc R390_Pro_zat.proek_.zeml_._Per.Plyus8688.doc
391 Р391 Про пер.кот.Добр.ЗОШ Добр.ср.docx R391_Pro_per.kot_.Dobr_.ZOSh_Dobr.sr_.doc
392 Р392 Про перед.Милят.ЗОШ Добр.ср.doc R392_Pro_pered.Milyat.ZOSh_Dobr.sr_.doc