XVІ сесія Городоцької районної ради VII скликання (19 жовтня 2017р Рішення № 337 - 370)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на ХVІ черговій сесії районної ради 19.10.2017р Про прийняття за основу порядку денного, Про прийняття в цілому порядку денного, Про прийняття розпорядку роботи, Щодо змін в складі деп. корп., Про зміни в складі деп. комісій, Про затв. прогр. дет. план. території та затв. проекту земл.устр. аеродрому Черляни, Про внес. змін до прогр. виплат одн. мат. допомоги, Про внес. змін до прогр. розв. фіз культури, Про внес. змін до прогр. туризму та рекреації, Про внес. змін до прогр. будів., реконстр., ремонту авто доріг, Про внес. змін до прогр. орг. держ. релігійних свят у Г.р-н, Про внес. змін до прогр. охорони обєктів культ. спадщини, Про стан охорони громадського порядку, Про звіт головного лікаря Городоцький РЦ ПМСД, Про звіт головного лікаря Городоцька ЦРЛ, Про хід виконання програми розвитку освіти, Про затвердження звіту щодо викон. р-н бюджету за І півріччя 2017р, Про уточ. планових показників р-н бюджету, Про надання дозволу ПП Алікенд на викуп зем. діл., Про затв. пр. землеустр. щодо відв. зем. діл для буд. інд. гар. с.Черляни, Про затв. тех. док. с/г зем. діл площею 4.0927 га, Про затв. пр. землеустр. щодо відв. зем. діл ПП "Перспектива плюс", Про затв. тех. док. с/г зем. діл площею 5.7038 га, Про затв. тех. док. с/г зем. діл площею 73.8564 га, Про затв. тех. док. с/г зем. діл площею 20.000 га, Про затв. тех. док. с/г зем. діл площею 18.8069 га, Про затв. тех. док. с/г зем. діл площею 13.1000 га, Про предачу кадрових, матеріально-техн. ресурсів КЗ ГРР ЦПМСД Вел.Люб.ОТГ, Про надання дозволу КЗ ГРР ЦПМСД на списання авто ГАЗ 53, Про виведення зі штатного розпису КЗ ГРР ЦПМСД лікарів стоматологів, Про надання дозволу КЗ ГРР ЦПМСД на передачу електрокардіографа ЦРЛ, Про створення некомерційного КНП "Городоцька стоматологічна поліклініка", Про передачу бібліотек, дитячої школи мистецтв Вел. Люб. ОТГ, Про передачу навч. закладів Вел. Люб. ОТГ, Про перейменування Долинянської ЗОШ, Про розгляд заяв жителів району, Про депутатські запити
Протокол 16 сесії Protokol_16_sesiyi.doc
337 Р337 Порядок денний R337_Poryadok_denniy.doc
338 Р338 Зміни в складі депутат корпусу R338__Zmini_v_skladi_deputat_korpusu.doc
339 Р339 Зміни в постійних комісіях R339__Zmini_v_postiynih_komisiyah.doc
340 Р340 Про зат.Прог.дет.пл.тер.АТО R340_Pro_zat.Prog_.det_.pl_.ter_.ATO_.doc
341 Р341 Про внесзмін доПрог.мат.допом.2017 R341_Pro_vneszmin_doProg.mat_.dopom_.2017.doc
342 Р342 Про внес.змін до Прог.фіз.культ.2017 R342_Pro_vnes.zmin_do_Prog.fiz_.kult_.2017.doc
343 Р343 Про внес.змін до Прог.роз.туризму2017 R343_Pro_vnes.zmin_do_Prog.roz_.turizmu2017.doc
344 Р344 Про внес.змін до Прог.доріг 2017 р. R344_Pro_vnes.zmin_do_Prog.dorig_2017_r..doc
345 Р345 Про внесзмін доПрог.відз.дер.свят 2017 R345_Pro_vneszmin_doProg.vidz_.der_.svyat_2017.doc
346 Р346 Про внес.зм.до Прог.зб.кул.спад.16-18р R346_Pro_vnes.zm_.do_Prog.zb_.kul_.spad_.16-18r.doc
347 Р347 Про стан охор.гром.пор.бор.зі злочин. R347_Pro_stan_ohor.grom_.por_.bor_.zi_zlochin..doc
348 Р348 Про звіт гол. лікаря Город.РЦ ПМСД R348_Pro_zvit_gol._likarya_Gorod.RC_PMSD.rtf
349 Р349 Про звіт головного лікаря ЦРЛ R349_Pro_zvit_golovnogo_likarya_CRL.doc
350 Р350 Про виконання Програми освіти R350_Pro_vikonannya_Programi_osviti.doc
351 Р351 Про вик.район.бюд.за Іпівр.2017 Звіт про вик.район. бюдж.за І півр, R351_Pro_vik.rayon_.byud_.za_Ipivr.2017.doc
352 Р352 Про уточ.район.бюдж. на 2017р. Додаток 2 до уточ.бюд.на 2017 р, Додаток 1 до уточ.бюд. 2017 р., R352_Pro_utoch.rayon_.byudzh._na_2017r..doc
353 Р353 Про зат. прое.землеуст. учас.АТО R353_Pro_zat._proe.zemleust._uchas.ATO_.doc
354 Р354 Про зат.тех док. НГО та поведзем торгів 4 га R354_Pro_zat.teh_dok._NGO_ta_povedzem_torgiv_4_ga.doc
355 Р355 Про зат.тех.док. НГО та повед зем торгів5,7 га R355_Pro_zat.teh_.dok_._NGO_ta_poved_zem_torgiv57_ga.doc
356 Р356 Про зат.тех.док. НГО та повед зем торг 73га R356_Pro_zat.teh_.dok_._NGO_ta_poved_zem_torg_73ga.doc
357 Р357 Про зат.тех.док.Завид.с.р. 20 га R357_Pro__zat.teh_.dok_.Zavid_.s.r._20_ga.doc
358 Р358 Про зат.тех.док.Завид.с.р. 18 га R358_Pro__zat.teh_.dok_.Zavid_.s.r._18_ga.doc
359 Р359 Про зат.тех.док.Шолом.с.р.13,1 га R359_Pro__zat.teh_.dok_.Sholom.s.r.131__ga.doc