ІХ сесія Городоцької районної ради (24 листопада 2016 року, рішення №181-209)

Рішення та додатки

Номер Назва Додатки
Результати поіменного голосування депутатів Городоцької районної ради VII скликання на ІХ сесії районної ради 24.11.2016р Про затвердження проекту землеустрою змін меж у с.Суховоля, Про розгляд заяв жителів району щодо мд, Про затвердження програми розвитку Місцевого самовряядування, Про прийняття Городоцького РБТІ у власність громад району, Про затв.дет. плану. кварталу під буд. с.Черляни, про визначення зем.діл. для продажу права оренди, Про уточнення планових показників районного бюджету, Про затвердження звіту з виконання районного бюджету, Про роботу КП Городоцьке РБТІ, Про визнання роботи програми галузі культури, Про хід виконання програми галузі культури, Про стан виконання інвестиційної програми, Про прийняття розпорядку роботи, Про прийняття в цілому порядку денного, Про затв. пр. землеустр. змін меж с.Суховоля, Про прийняття за основу порядку денного, Про обрання лічильної комісії, Про затв. пр.землустр. зем.діл. в с.Черляни, Про надання дозволу на складання дет.пл.ділянок в м.Городок, вул.Авіаційна, Про надання дозволу на складання дет.пл.ділянок в с.Черляни, Про ліквідацію ДНЗ "Казка" в с.Мшана, Про внесення змін до рішення райради від 28.01.2016, Про створення опорного навчюзакл. на базі НВК№5, Про затв. положення про опорний навч.заклад, Про присвоєння Дроздовицькій ЗОШ ім.Назарія Попадика, Про затв. пр. землустр. зем.діл. гр.Прідун, Про надання дозволу на скл. пр. землеустр. гр.Родичу, Про надання дозволу ПП Компанія Перспектива Плюс на розроб дет плану за межами нас.пункту, Про надання дозволу ПП Компанія Перспектива Плюс на розроб дет. плану в с.Черляни, Про надання дозволу ТзОВ "Захід Інтер Буд" на складання дет.плану, Про затв. тех.док. зем. діл. в с.Добряни, Про затв. тех.док. зем. діл. в с.Речичани, Про затв. тех.док. зем. діл . в с.Повітно, Про відкриття
Протокол 9 сесії Protokol_9_sesiyi.doc
181 Порядок денний Р181 Порядок денний
182 Про вик. Інвес. прог. за 10 м. 2016 р. R182__Pro_vik._Inves._prog._za_10_m._2016_r..doc
183 Про вик. Програми культури R183_Pro_vik.__Programi_kulturi.doc
184 Про роботу Городоцьке РБТІ R184_Pro_robotu_Gorodocke_RBTI.doc, r184_pro_robotu_gorodocke_rbti.doc
185 Про вик.район.бюдж. за 9 м.2016 Dodatok_2.doc, Dodatok_1.xls, Zvit_9_misyaciv.rtf, R185_Pro_vik.rayon_.byudzh._za_9_m.2016.doc
186 Про уточн.район.бюдж.на 2016 р. R186_Pro_utochn.rayon_.byudzh.na_2016_r..doc
187 Про продаж зем.ділянки на торгах R187_Pro_prodazh_zem.dilyanki_na_torgah.doc
188 Про затверд. дет. план. тер. Черл.гаражі R188_Pro_zatverd._det._plan._ter._Cherl.garazhi.doc
189 Про зат. прое.землеуст. учас.АТО R189_Pro_zat._proe.zemleust._uchas.ATO_.doc
190 Про над.доз.скл. дет.пл.тер.Гор..гар. R190_Pro_nad.doz_.skl_._det.pl_.ter_.Gor_..gar_..doc
191 Про внес.змін. до ріш № 170Чер.гар. R191_Pro_vnes.zmin_._do_rish_no_170Cher.gar_..doc
192 Про зат.тех.док.Повітн.с.р. 4,2 га R192_Pro__zat.teh_.dok_.Povitn.s.r._42_ga.doc
193 Про зат.тех.док.Реччан.с.р. 33 га R193_Pro__zat.teh_.dok_.Rechchan.s.r._33_ga.doc
194 Про зат.тех.док.Добрян.с.р. 21 га став R194_Pro__zat.teh_.dok_.Dobryan.s.r._21_ga_stav.doc
195 Доз розр. дет. пл.ТзОВ Захід Інтер Груп R195_Doz_rozr._det._pl.TzOV_Zahid_Inter_Grup.doc
196 Доз розр. дет. пл. ПП Ком. Пер. плюс 86 R196_Doz_rozr._det._pl._PP_Kom._Per._plyus_86.doc
197 Доз роз.дет.пл.ПП Ком.Пер.+30га R197_Doz_roz.det_.pl_.PP_Kom.Per_.30ga.doc
198 Дозвіл щодо відвед. зем.д. Родичу Т.С. R198_Dozvil_shchodo_vidved._zem.d._Rodichu_T.S..doc
199 Про зат. прое.землеуст.Прідун О.Г. R199_Pro_zat._proe.zemleust.Pridun_O.G..doc
200 Про присв.Дрод.ЗОШім.Н.Попадика R200_Pro_prisv.Drod_.ZOShim.N.Popadika.doc
201 Про зат. Поллож.Опор. нав. закл. R201_Pro_zat._Pollozh.Opor_._nav._zakl..doc
202 Про ств.Опорного нав. закл.НВК №5 R202_Pro_stv.Opornogo_nav._zakl.NVK_no5.doc
203 Про внес. змін до ріш. № 53 R203_Pro_vnes._zmin_do_rish.__no_53.doc