Доступ до публічної інформації

 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 ГОЛОВИ ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 Від 01.08.2011  2011 року № 46

 м.Городок

 

 

Про забезпечення виконання

Закону України „Про доступ

до публічної інформації”

 

З метою забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, п. 5 ст.55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.      Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Городоцька районна рада, згідно з додатком 1.

2.      Призначити відповідальною особою по районній раді для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації – головного спеціаліста відділу організаційної і кадрової роботи Костишин Наталію Михайлівну.

3.      Призначити відповідальною особою по районній раді за системне та оперативне оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті районної ради та в засобах масової інформації – оператора комп’ютерного набору Цвяха Володимира Олеговича.

4.     Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття інформаційних запитів кабінет №307 адмінбудинку районної ради (тел. 30-436; факс 30-899).

5.      Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

6.      Довести розпорядження, порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

7.      Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної ради                                                            В.Полумацканич

 

 

 


 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної ради

від „1” серпня 2011р. №46

 

 

 

 ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

розпорядником якої є Городоцька районна рада

 

Усі запити на публічну іноформацію, які надходять до районної ради, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відповідальною особою для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації (далі Відповідальна особа).

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, так  і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”), не розглядаються.

Відповідальна особа після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день визначає посадову особу районної ради, яка є відповідальною за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається  тією посадовою особою, яка володіє запитуваною інформацією. При цьому посадова особа,  відповідальна з питань запиту на інформацію, визначається головою районної ради.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції  розглядається за правилами встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання голови ради відповідь реєструється і надсилається адресату.

Районна рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, заявнику повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо районній раді відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Відповідальна особа здійснює контроль та систематично інформує голову районної ради про кількість та характер запитів на інформацію та оприлюднює їх.

 

Керуючий справами районної ради                                           І.Мєскало

 


 

 

Додаток

до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої

є Городоцька районна рада

 

 

 

Форма запиту на інформацію

 

 Голові Городоцької районної ради

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

 

__________________________________

ПІБ або назва юридичної особи

__________________________________

поштова (електронна) адреса

__________________________________

 

__________________________________

контактний телефон

 

Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

                         (необхідне підкреслити)

 __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Відповідь прошу надати поштою/особисто

                              (необхідне підкреслити)

 

______________                                                                                       ______________

        (дата)                                                                                                         (підпис)

 

Запит подається до відділу організаційної і кадрової роботи Городоцької районної ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

* Цей запит розроблений відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

ДодатокРозмір
Zakon_Ukrainy_Pro_dostup_do_publichnoyi_informaciji.doc116 KB